Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 3839/QĐ-UBND (20/11/2020)
  Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách nhà nước 9...
 • 3363/QĐ-UBND (20/11/2020)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành;...
 • 3373/QĐ-UBND (20/11/2020)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,...
 • 3390/QĐ-UBND (20/11/2020)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế...
 • 3371/QĐ-UBND (16/11/2020)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ...

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

ĐỌC SÁCH KỶ NIỆM LỄ QUỐC KHÁNH ĐỌC SÁCH KỶ NIỆM LỄ QUỐC KHÁNH


Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử UBND Huyện Đất Đỏ?

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 26
Tất cả: 2372089