Web Content Display Web Content DisplayHội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 15/2020/QĐ-UBND (14/08/2020)
  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu...
 • 2075/QĐ-UBND (23/07/2020)
  Công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phó thuộc...
 • 2061/QĐ-UBND (22/07/2020)
  Công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng...
 • 13/2020/TT-BTTTT (03/07/2020)
  Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng...
 • 105/KH-UBND (22/06/2020)
  Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Web Content Display Web Content Display

ĐỌC SÁCH KỶ NIỆM LỄ QUỐC KHÁNH ĐỌC SÁCH KỶ NIỆM LỄ QUỐC KHÁNH


Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2035275