Hoạt động của các đơn vị Hoạt động của các đơn vị

LAN TOẢ NHỮNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở huyện Đất Đỏ đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, của mỗi tổ chức, cá nhân. Từ đó đã có nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Đoàn viên thanh niên và người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn

Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy đã ban hành triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã ban hành kế hoạch lựa chọn, xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và có sức lan tỏa không chỉ trong Đảng mà còn trong nhận thức của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 134 mô hình, 108 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua bình xét hàng năm, kết quả đến nay có 51 mô hình, điển hình đạt hiệu quả tạo sự lan tỏa trên nhiều lĩnh vực được tuyên dương và nhân rộng. Điển hình như mô hình "xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp", "trồng hoa làm đẹp các tuyến đường", "tặng bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn", "tiếp sức đến trường- tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn", "vận động mạnh thường quân xây tặng nhà tình thương", "vận động nhân dân cùng chăm lo đối tượng chính sách khó khăn"…

Phụ nữ thị trấn Đất Đỏ thu gom phế liệu bán tặng học bổng học sinh nghèo

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huyện ủy tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng cho 07 tập thể và 11 cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề nghị và được Tỉnh ủy biểu dương 04 mô hình và 8 gương điển hình. Đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Huyện ủy tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng cho 09 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu và tổ chức giao lưu 4 gương điển hình tiêu biểu. Bên cạnh đó, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề cử 02 tập thể và 03 cá nhân tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huyện ủy tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng cho 09 tập thể và 12 cá nhân điển tiêu biểu. Được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề cử 01 tập thể và 02 cá nhân tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Văn hóa- thông tin và thể thao huyện xây dựng chuyên mục "hoa giữa đời thường" tuyên truyền các mô hình, điển hình làm theo Bác trên hệ thống truyền thanh, đã phát được 189 phóng sự về các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, chăm lo người nghèo… Hàng năm, Huyện ủy tổ chức giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu tại các hội nghị sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW, tạo được sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong toàn huyện.

Tổ chức giao lưu với các gương điển hình tiên tiến

Qua việc tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình làm theo Bác giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, thời gian tới Huyện ủy Đất Đỏ sẽ tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hằng năm xây dựng kế hoạch, chương trình làm theo của tập thể, cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc sơ kết, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện phù hợp hiệu quả.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát trong xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến; tăng cường công tác trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị, phát hiện, biểu dương, khen thưởng động viên và nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Có thể khẳng định, triển khai thực hiện và nhân rộng các gương cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác ở huyện Đất Đỏ đã  tác động đến việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, góp phần khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong Nhân dân cùng quyết tâm xây dựng huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới.

 Huỳnh Đức Tường.

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 3199695

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ