Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực lễ hội
2 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Lĩnh vực lễ hội
3 Thủ tục phục hồi danh dự Lĩnh vực bồi thường nhà nước
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục thực hiện việc giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
8 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
9 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Lĩnh vực Quản lý công sản
10 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Lĩnh vực Quản lý công sản
11 Quyết định tiêu hủy tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
12 Quyết định thanh lý tài sản công others
13 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
14 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Lĩnh vực Quản lý công sản
15 Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
16 Quyết định điều chuyển tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
17 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
18 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Lĩnh vực Quản lý công sản
19 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
20 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Lĩnh vực Quản lý công sản
Hiển thị 1 - 20 of 293 kết quả.
của 15