Văn bản mới Văn bản mới

 • 105/KH-UBND (22/06/2020)
  Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
 • 1558/QĐ-UBND (12/06/2020)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Lưu thông...
 • 1447/QĐ-UBND (04/06/2020)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Bảo...
 • 12/2020/TT-BTTTT (29/05/2020)
  Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng...
 • 29/2020/TT-BTC (16/04/2020)
  Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...