Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

Văn bản mới Văn bản mới

 • 301/QĐ-UBND (14/02/2019)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính...
 • 1227/KL-UBND (28/12/2018)
  Chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai và việc thực hiện...
 • 36/2018/QĐ-UBND (28/12/2018)
  Ban hành Bộ đơn giá kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ...
 • 1228/KL-UBND (28/12/2018)
  Chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai và việc thực hiện...
 • 1229/KL-UBND (28/12/2018)
  Chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai và việc thực hiện...