Chính sách trợ cấp, hỗ trợ Chính sách trợ cấp, hỗ trợ

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng giao dịch N gân hàng Chính sách xã hội huyện Đất Đỏ đã...
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đất Đỏ tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo văn bản...
UBND tỉnh ban hành  Quyết định số 3165/QĐ-UBND  về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3010/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên...
Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mói tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt cá nhân...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 1319/QĐ-UBND  về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Theo đó,...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 1323/QĐ-UBND  giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Theo đó,...
I. Thực trạng và những định hướng quy hoạch phát triển kinh tế của huyện: 1. Thực trạng: Huyện Đất Đỏ được được tách ra và thành lập vào cuối năm 2003 theo Nghị định 152/NĐ-CP...

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 3194292