Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

Công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm cho lao động trong độ tuổi giai đoạn 2005-2012

I. Thực trạng và những định hướng quy hoạch phát triển kinh tế của huyện:

1. Thực trạng:
Huyện Đất Đỏ được được tách ra và thành lập vào cuối năm 2003 theo Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng dân số toàn huyện là 72.000 người trong đó có trên 80% dân số sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp.
Sau khi thành lập, huyện Đất Đỏ xác định cơ cấu kinh tế của Huyện là "Nông nghiệp, dịch vụ - du lịch, công nghiệp", các thiết chế về hạ tầng cơ sở còn nhiều khó khăn, đời sống nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, do đó mặt bằng thu nhập không cao so với các huyện, thị bạn trong tỉnh, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao so với dân số toàn huyện (Đầu năm 2006, hộ nghèo toàn huyện chiếm 33,56%).
 
2. Những định hướng quy hoạch phát triển kinh tế của huyện:
Trên cơ sở thực trạng kinh tế - xã hội của huyện, tại đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IX đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện trong cả nhiệm kỳ 2005-2010 là tiếp tục phát triển kinh tế theo đúng cơ cấu đã đề ra, theo đó từng bước chuyển dịch tỷ trọng cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng trong ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trong ngành dịch vụ - du lịch và công nghiệp, đồng thời đảm bảo tốt các vấn đề về an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm dưới 1% so với số hộ dân toàn huyện.
 
II. Kết quả thực hiện:
 
1. Tình hình lao động trong độ tuổi và công tác giải quyết việc làm:
Lực lượng lao động trong độ tuổi của huyện 46.711 lao động chiếm khoảng  64,87% dân số, trong đó số lao động đang tham gia hoạt động kinh tế là 33.972 người. Đây là nguồn lao động dồi dào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức không nhỏ đối với việc giải quyết việc làm, đặc biệt là lao động có trình độ thấp. Từ năm 2005 đến nay, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho khoảng 24.000 lao động, trong đó riêng năm 2012 là 4.400 lao động.
Số lao động đã qua đào tạo hiện có đến năm 2011-2012 là 33.972/46.711 lao động chiếm tỷ lệ 72,72% so với tổng số lao động trên địa bàn.
Dự án vay vốn giải quyết việc làm và tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ đắc lực tạo và tự tạo việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và toàn xã hội về việc làm. Từ đầu năm đến nay quỹ Quốc gia giảm nghèo và giải quyết việc làm đã cho vay với số tiền 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 1.550 lao động, trong đó dân tộc thiểu số là 76 người. Thời gian bình quân cho vay một dự án là 36 tháng, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả. Xuất hiện nhiều mô hình tạo việc làm có hiệu quả từ nguồn vốn vay như: trồng, chăm sóc cà phê; nuôi heo, bò sinh sản; tổ nhóm phát triển kinh tế của Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên…Công tác giải quyết việc làm cho người lao động luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền. Công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân mang lại hiệu quả thiết thực trong nhận thức. Mỗi người dân đều tự phấn đấu tìm kiếm việc làm và cơ hội làm giàu, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nguồn nhân lực được đào tạo tại chỗ cho người lao động những nghề phù hợp với điều kiện kinh tế, phục vụ nhu cầu của chính người dân địa phương. Qua đó, giúp họ vừa nâng cao trình độ, vừa có việc làm đồng thời khai thác được những thế mạnh kinh tế của địa phương. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm có nhiều tiến bộ, đáp ứng được nhu cầu tìm việc làm của người dân.
 
2. Tình hình công tác giảm nghèo
Qua triển khai thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước cùng với sự nổ lực phấn đấu vươn lên của chính bản thân hộ nghèo đã làm cho đời sống của người nghèo trên địa bàn huyện cải thiện đáng kể. Kết quả từ đầu năm 2006 đến cuối năm 2012 toàn huyện có 5.835 hộ thoát nghèo (năm 2012: 525 hộ).
Tổng số hộ nghèo còn lại hiện nay là 803 hộ, trong đó hộ nghèo đang hưởng bảo trợ xã hội là 164 hộ. Hộ nghèo còn lại sau khi trừ hộ thuộc diện bảo trợ xã hội là 639/17.687 hộ chiếm tỷ lệ 3,61%.

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3193436