Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

Trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trợ cấp một lần cho 03 (ba) trường hợp (có kèm danh sách) là Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

Tổng số tiền trợ cấp là: 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng).


Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3193179