Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia cho 04 ông, bà (có tên trong danh sách kèm theo).

Tổng số tiền trợ cấp: 57.000.000 đồng. (Năm mươi bảy triệu đồng)


Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 3192944