Chính sách mới Chính sách mới

NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ ĐẦU THÁNG 7/2021

Từ đầu tháng 7/2021 (từ ngày 01/7 - 10/7) sẽ có những chính sách quan trọng về Trật tự an toàn xã hội; Y tế - Dược; Hành chính tư pháp; Chính sách xã hội… có hiệu lực thi hành, đơn cử như:

1. Công dân được làm căn cước công dân (CCCD) tại nơi tạm trú hoặc bằng hình thức online từ 01/7/2021

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và các Nghị định hướng dẫn Luật này (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021). Cụ thể, Điều 10 Thông tư 59 quy định việc tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:

- Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

- Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó:

+ Trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ CCCD, hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.

+ Trường hợp thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trước đây, người dân chỉ thực hiện thủ tục cấp CCCD tại nơi công dân thường trú. Ngoài ra, chỉ thực hiện cấp CCCD gắn chíp cho người tạm trú ở một số thành phố lớn, tuy nhiên, từ ngày 01/7/2021 sẽ thực hiện cấp CCCD gắn chíp tại nơi người dân tạm trú và thực hiện cấp online trên phạm vi cả nước.

2. Hình thức, nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức Chuyên ngành Y tế

Thông tư 06/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Chuyên ngành Y tế, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Theo đó, khi viên chức đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư 06 thì được tham gia xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) theo hình thức, nội dung sau:

- Hình thức xét thăng hạng bao gồm việc thẩm định hồ sơ dự xét theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng CDNN viên chức Chuyên ngành Y tế.

- Nội dung xét thăng hạng bao gồm thẩm định việc đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN dự xét thăng hạng.

Lưu ý: Việc xét thăng hạng CDNN viên chức Chuyên ngành Y tế được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Dừng cấp mới sổ hộ khẩu từ 01/7/2021

Đây là nội dung quan trọng đáng chú ý tại Luật Cư trú 2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Cụ thể, theo Điều 22 Luật Cư trú thì khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký thường trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đây đủ, cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì cấp Sổ hộ khẩu cho họ như quy định trước đây tại Điều 18 Luật Cư trú 2006.

Ngoài ra, kể từ ngày 01/7/2021, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

4. Thêm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/7/2021

Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Theo đó, bổ sung các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, bao gồm:

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở Điểm a Khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

- Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định 20 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, theo Thông tư 20, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng (mức hiện hành là 270.000 đồng).

Phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ

 


Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 3200173