Công khai ngân sách nhà nước Công khai ngân sách nhà nước

Công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai thực hiện ngân sách nhà nước huyện Đất Đỏ năm 2018
Công khai dự toán ngân sách nhà nước huyện Đất Đỏ năm 2019

Phim tài liệu Phim tài liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1394740

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ