Công khai ngân sách nhà nước Công khai ngân sách nhà nước

Công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 Biểu số 81-85 Biểu số 86 Biểu số 87 Biểu số 88 Biểu số 89
Công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai thực hiện ngân sách nhà nước huyện Đất Đỏ năm 2018
Công khai dự toán ngân sách nhà nước huyện Đất Đỏ năm 2019

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 3280220

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ