Giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo

Huyện Đất Đỏ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 86A niên khóa 2019-2020

Sáng ngày 15/8, Huyện Đất Đỏ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 86A niên khóa 2019-2020. Tham gia lớp học có 81  học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 14 tháng, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 học phần gồm: những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Phát biểu tại lễ khai giảng khoá học, đồng chí Hồ Văn Lợi- Bí thư Huyện ủy  nêu rõ tầm quan trọng trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Trên cơ sở đó, các đ/c đề nghị học viên thu xếp thời gian và công việc tham gia học tập đầy đủ, đồng thời cần phải xác định động cơ học tập đúng đắn. Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luận tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học.

Đồng chí Hồ Văn Lợi- Bí thư Huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các Học viên về những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận Chính trị- Hành chính. Củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay./.

Tin: Thanh Nghi; hình ảnh: Tuấn Vũ.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1668746

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ