Hoạt động của các đơn vị Hoạt động của các đơn vị

Đảng ủy xã Phước Hội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.
Sáng 28/6, Đảng ủy xã Phước Hội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, các cán bộ đã được phổ biến, quán triệt các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; chương trình hành động số số 22-CTr/TU ngày 23/4/2018 của Ban thường trực Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngăn sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động đối với Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch sô 162 –KH/HU ngày 14/5/2018 của Huyện ủy; Chỉ thị số 12 –CT/TW, ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế Quốc tế và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy; kế hoạch số 164-KH/HU ngày 21/5/2018 về thực hiện chương trình hành động số 19-22-CTr/TU ngày 19/3/3018 của Ban thường trực Tỉnh ủy ; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng Tỉnh Bà rịa-Vũng tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 21 -CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW củ Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Nội dung các Nghị quyết đều là những vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đời sống nhân dân.
 
Ông Phạm Văn Khanh – Bí thư Đảng ủy xã Phước Hội triển khai nội dung hội nghị.
 
Việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủygiúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ và thấm nhuần quan điểm, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. /.
 
Thanh Nghi.
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3402538

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ