Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức hội báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018

Sáng ngày 7/3, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 34 để báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018. 

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018, BTV Huyện ủy quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ toàn diện các mặt công tác của địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã phê duyệt. Trong năm, BTV Huyện ủy đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ, gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đặc biệt, thường xuyên quan tâm và từng bước đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo triển khai có hiệu quả "Năm dân vận chính quyền". Tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ được nâng lên, nhất là các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện ngày càng được phát huy, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án sáp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền.

Ngoài ra, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp được ban hành kịp thời, nội dung bao quát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng huyện.  BTV Huyện uỷ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng theo Luật thi đua, khen thưởng, Điều lệ Đảng và quy định của Tỉnh ủy. Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Lợi- Bí thư Huyện ủy cho rằng: Năm 2019 là năm quyết định việc thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, chính vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục hát huy dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đề ra các giải pháp để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đó là: tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn, phát triển dịch vụ du lịch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội..v..v..

Ban Thường vụ Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Thị Thúy Hằng.

Dịp này, Huyện ủy cũng công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Mai Thị Thúy Hằng- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

Tin: Thanh Nghi; hình ảnh: Tuấn Vũ.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1662268

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ