Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

Huyện ủy Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng ngày 24/10, Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập,  quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho hơn 250 đại biểu là cán bộ chủ chốt của huyện, Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về " Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 33 -CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về "Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân";Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy"; kế hoạch số 286-KH/HU, ngày 28/6/2019  của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về "tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về " Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng"; kế hoạch số 290-KH/HU ngày 27/09/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chương trình số 40-CTr/TU ngày 10/05/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; kế hoạch số 289-KH/HU ngày 27/09/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chương trình số 41-CTr/TU ngày 13/05/2019 của BCH Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".
 

Đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy triển khai nội dung hội nghị.

Hội nghị triển khai nhằm giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bô, đảng viên nắm bắt các quan điểm, chủ trương các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các kế hoạch của Huyện ủy; qua đó có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tin: Thanh Nghi.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1764397

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ