Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

Đảng bộ Ngân hàng-Thống kê- Bảo hiểm huyện tổ chức Đại hội đảng viên lần II, nhiệm kỳ 2020 2025

Ngày 16/5, Đảng bộ Ngân hàng-Thống kê-Bảo hiểm huyện tổ chức Đại hội đảng viên lần II, nhiệm kỳ 2020 2025.

Toàn cảnh đại hội.

Đảng bộ Ngân hàng-Thống kê- Bảo hiểm huyện hiện có 43 đảng viên tham gia  sinh hoạt.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ. Hàng năm, 100% đảng viên trong toàn đảng bộ tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, kế hoạch của cấp trên và nhiệm vụ của  đơn vị.Cán bộ, đảng viên trong các Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XI, khóa XII; thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ và tác phong, lề lối làm việc.  

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Hàng năm, các Chi bộ đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ  kết nạp mới  9 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đã lãnh đạo các đơn vị thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, trên địa bàn huyện tỷ lệ người dân tham gia BHXH đạt 85%, lực lượng lao động tham gia BHXH chiếm 18%, tham gia Bảo hiểm Xã hội thất nghiệp chiếm 16,46%.Tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 973  tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, dự nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 860 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng. Việc thu hồi, xử lý nợ rủi ro hàng năm đều đạt và vượt 100% kế hoạch; tài chính hàng năm đều đảm bảo đủ chi lương theo quy định của Agribank...

Cùng với việc thực hiện các cuộc điều tra thống kê hàng năm, Chi bộ chi Cục Thống kê huyện cũng  thực hiện thắng lợi 3 cuộc điều tra lớn; tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản về việc  đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; cung cấp kịp thời, đầy đủ số liệu cho Huyện ủy, UBND huyện để  phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Đồng chí Huỳnh Văn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ngân hàng-Thống kê- Bảo hiểm  huyện tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên; phấn đấu 100% đảng viên và cán bộ, công chức được đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề từng năm;phát triển mới 4 đảng viên; 30% cán bộ, đảng viên hoàn xuất sắc nhiệm ;tỷ lệ người lao động tham BHXH đạt trên 19%; nguồn vốn huy động tăng  từ 9% đến 11%/năm, tỷ lệ nợ xấu giảm còn dưới 2%.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Hùng- Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp& Phát triển Nông thôn huyện  giữ chức vụ bí thư Đảng bộ Ngân hàng-Thống kê- Bảo hiểm lần II, nhiệm kỳ 2020-2025 và  bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025/.

Tin:Thanh Nghi; Hình Ảnh: Tuấn Vũ.

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1658851

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ