Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

Đảng bộ khối nội chính huyện Đất Đỏ tổ chức Đại hội đảng viên lần II, nhiệm kỳ 2020 2025

Ngày 19/5, Đảng bộ khối nội chính  huyện Đất Đỏ  tổ chức Đại hội đảng viên lần II, nhiệm kỳ 2020 2025.

Toàn cảnh đại hội.

Đảng bộ khối Nội chính huyện có 05  Chi bộ trực thuộc, gồm chi bộ Phòng tư pháp, chi bộ Thanh Tra, Chi bộ Tòa án Nhân dân, Chi bộ viện kiểm sát nhân dân, Chi bộ Chi cục thi Hành án Dân sự, với  35 đảng viên tham gia sinh hoạt.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ Khối Nội chính  đã ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; chủ động phối hợp với thủ trưởng các cơ quan để xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của từng cơ quan, đơn vị  phù hợp với tình hình thực tế. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo các đơn vị thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, như: Chi bộ Thanh Tra, Tư pháp đã tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách hơn 10 triệu đồng, thu hồi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định; tiếp nhận hòa giải thành hơn 580 vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân; tổ chức 24 đợt trợ giúp pháp lý cho hơn 1.700 lượt người. Viện Kiểm sát nhân dân huyện giải quyết truy tố hơn 230 vụ, đạt 100%. Tòa án nhân dân huyện giải quyết hơn 2.940 vụ án các loại đạt 98,13%.  Chi cục thi Hành án Dân sự giải quyết xong hơn 4.300 việc có điều kiện thi hành đạt 96%.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ khối luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ. Hàng năm, 100% đảng viên trong toàn đảng bộ tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, kế hoạch của cấp trên và nhiệm vụ của  đơn vị.Cán bộ, đảng viên trong các Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XI, khóa XII; thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ và tác phong, lề lối làm việc.  Hàng năm, các Chi bộ đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ  kết nạp mới  7 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối Nội chính  huyện  tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên; phấn đấu 100% đảng viên và cán bộ, công chức được đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề từng năm; phát triển mới 2  đảng viên; phấn đấu 20% cán bộ, đảng viên hoàn xuất sắc nhiệm; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung không quá 3%; xét xử án hình sự đạt trên 88%, án dân sự trên 78%; giải quyết khiếu nại tố cáo đạt trên 85% và 100% văn bản có hiệu lực thi hành được triển khai.

Ban Chấp hành đảng bộ khối Nội chính huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ông Mai Châu Khánh- Trưởng Phòng Tư pháp giữ chức vụ bí thư Đảng bộ khối nội chính  lần II, nhiệm kỳ 2020-2025 và  bầu 6 đồng chí vào Ban Chấp hành đảng bộ khối Nội chính huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025/.

Tin:Thanh Nghi; hình ảnh: Minh Tài.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 1764251

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ