Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy

Ngày 11-6, Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của Huyện ủy cho hơn 300 cán bộ  cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. 

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tục  triển khai các kế hoạch về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Huyện ủy cũng triển khai 5 kế hoạch về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Các văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị này có ý nghĩa quan trọng, vì vậy các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, kỹ lưỡng những nội dung trọng tâm đến các cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị;  cụ thể hoá các nội dung Chỉ thị  thành các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện ./.

Tin: Thanh Nghi; ảnh: Minh Tài.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 1963850

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ