Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

Huyện Đất Đỏ: Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 4/2, Uỷ ban MTTQ huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ theo Quy định tại khoản 9 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính Phủ và Luất tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015, dự kiến số lượng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 57 đại biểu. Trên cơ sở đó, cơ cấu đại biểu HĐND cấp huyện được phân bổ cụ thể:Thường trực Huyện uỷ 2 đại biểu; Thường trực HĐND, các ban của HĐND 3 đại biểu; Thường trực UBND huyện 1 đại biểu; các Ban của Đảng 5 đại biểu; Mặt trận và các đoàn thể 7 đại biểu; Quốc phòng, an ninh 2 đại biểu; Khối quản lý nhà nước 11 đại biểu; khối đơn vị sự nghiệp 2 đại biểu; Khối xã, thị trấn 16 đại biểu; đại diện nông dân, doanh nghiệp (tiểu thương), giáo dục, tôn giáo 8 đại biểu.

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đều đồng tình và nhất trí số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 30  người và số đại biểu được giới thiệu ra ứng cử  là 57 người.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoà- Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đối với HĐND cấp huyện là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương nên chất lượng đại biểu giữ vai trò hết sức quan trọng. Vì vây, phải lựa chọn giới thiệu những đại biểu xứng đáng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu hợp lý để bầu chọn ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 2489347

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ