Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

UBND huyện làm việc với xã Láng Dài về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Chiều ngày 11/12, đồng chí Lê Văn Hòa- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng với các ngành liên quan có buổi làm việc với xã Láng Dài về thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW về Nông nghiệp-Nông dân- Nông thôn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Qua 10 năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương  (khóa X),kinh tế nông nghiệp của xã  đã có bước phát triển khá, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,07% so với tổng số hộ , giảm 1.03% so với năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người được nâng đạt 45 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn của địa phương phát triển khá nhanh, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống. Hệ thống chính trị ở nông thôn hoạt động ngày càng hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững.Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng, nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá cho nhân dân.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa tập trung, có năng suất, chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, phát triển một số sản phẩm hàng hóa mũi nhọn. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; xây dựng nông thôn mới có kinh tế - xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị  huyện cần quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các khu vực Ba Cụm, Bầu Tứ, ấp Cây Cám, ấp Thanh An; có chính sách chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân.

Sau khi nghe các ngành và địa phương để thảo luận, đưa ra những đóng góp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW về Nông nghiệp-Nông dân- Nông thôn trên địa bàn xã trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Hóa – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cần phối hợp với địa phương xây dựng phương án tham mưu UBND huyện đề xuất tỉnh cấp kinh phí xây dựng trụ sở làm việc hợp tác xã Len. Địa phương vận động bà con nông dân đầu tư chăn nuôi, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, áp dụng khoa học kỹ thuật để đáp ứng thị trường tiêu thụ; quan tâm  tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động thuận lợi./.

Thanh Nghi.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1662348

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ