Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

BAN CHỈ ĐẠO 35 HUYỆN ĐẤT ĐỎ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Sáng ngày 07/7, đồng chí Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 35 của huyện đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đẩy mạnh, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả; Ban Chỉ đạo thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin chính thống, kịp thời để định hướng dư luận xã hội. Theo đó, duy trì tốt hoạt động trang Fanpage "Đất Đỏ Ngày Mới", với hơn 1.000 bài viết, phim tư liệu, thu hút gần 126 ngàn lượt người tiếp cận. Ngoài ra, các xã, thị trấn cũng đã thành lập Tổ 35 của địa phương, mỗi Tổ có từ 7 - 10 thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua, đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
 - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện thủ đoạn, nội dung thông tin xấu, độc trên một số trang mạng xã hội đối với cá nhân và xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy hiệu ứng tích cực các chương trình, chuyên mục, tin bài đấu tranh phản bác tin giả, thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng tuyên truyền kịp thời về những sự kiện chính trị lớn, vấn đề dư luận quan tâm./.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin – Thể thao huyện

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 3199993

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ