Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

UBND huyện làm việc với xã Phước Hội về thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW

Chiều ngày 12/12, đồng chí Lê Văn Hòa- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng với các ngành liên quan có buổi làm việc với xã Phước Hội về thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW về Nông nghiệp-Nông dân- Nông thôn.

 Thực hiện Nghị quyết 26 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, xã Phước Hội xây dựng nền nông nghiệp theo hướng toàn diện gắn liền với các loại hình dịch vụ ở nông thôn; định hướng cho nông dân thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: chuyển đổi lúa một vụ năng suất thấp sang trồng rau màu; hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh. Trong  xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn vốn ngân sách huyện, tỉnh hỗ trợ, xã còn lồng ghép, huy động các nguồn vốn tín dụng, doanh nghiệp, các chương trình, dự án, vốn trong dân hơn 83 tỷ đồng. Ngoài ra, Hệ thống giao thông nông thôn, điện, đường trường trạm được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề ở nông thôn từng bước phát triển đa dạng, dịch vụ nông thôn tăng khá. Các tổ chức tín dụng được triển khai rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngàn – Chủ tịch UBND xã Phước Hội báo cáo tại buổi làm việc.

Đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm, tăng 2 lần so với năm 2008; 100% hộ dân trên địa bàn xã sử dụng mạng lưới điện quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,3%.

Đồng chí Lê Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các ngành và địa phương thảo luận, đồng chí Lê Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cần phối hợp với địa phương rà soát cụ thể tình hình hoạt động của hợp tác xã để tham mưu UBND huyên xem xét có hướng kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, hoặc giải thể nếu hoạt động không hiệu quả. Đối với các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: khoai mài, nhãn xuồng, địa phương cần hoàn thiện phương án, kế hoạch thực hiện để nâng cao đời sống nhân dân./.

Tin: Thanh Nghi; Hình Ảnh: Tuấn Vũ.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 1662347

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ