Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

Bế mạc kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện Đất Đỏ khóa II: Thông qua việc giải thể Văn phòng HĐND và UBND huyện

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, sáng ngày 24.7,  Kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Sau các vấn đề đã được các đại biểu HĐND huyện quan tâm thảo luận, phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; khẩn trương đề ra phương hướng, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: "Kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện có nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các đại biểu HĐND huyện quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát với tình hình thực tiễn của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để biểu quyết các nghị quyết về kinh tế, xã hội của HĐND tại kỳ họp…".

Kỳ họp thứ 14 đã thông qua 11 Nghị quyết quan trọng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, HĐND huyện đã quyết nghị: phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh, bổ sung danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2019; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; phê duyệt Đề án phát triển giáo dục thể chất cho học sinh Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đất Đỏ giai đoạn 2019-2025; phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050….

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Nhân – Nguyên Chánh Thanh tra huyện và bà Phạm Thị Túy Hồng – Nguyên Trưởng Phòng Nội vụ; đồng thời, giới thiệu bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Sương – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và bà Đỗ Kim Quyên – Chánh Thanh tra huyện vào chức danh Ủy viên UBND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương và bà Đỗ Kim Quyên.

Với tỷ lệ nhất trí cao của đại biểu HĐND huyện, ông Nguyễn Hữu Nhân và bà Phạm Thị Túy Hồng được miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021; bà Nguyễn Thị Ngọc Sương và bà Đỗ Kim Quyên được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng đã thông qua Tờ trình giải thể cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện và tờ trình đề nghị giải thể Ban Thư ký kỳ họp HĐND huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Văn Phi - Chủ tịch HĐND huyện cho biết: các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo nguồn lực tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Tại kỳ họp, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các vị đại biểu HĐND huyện đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả rất khả quan về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong  6 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện ngay sau kỳ họp này, quan tâm tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị quyết mà HĐND huyện thông qua; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2019 và các chuyên đề giám sát theo Chương trình giám sát năm 2019; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên ở cơ sở, hướng trọng tâm vào các vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh, kiến nghị; các đại biểu HĐND huyện báo cáo kịp thời nội dung kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách có liên quan và tham gia giám sát việc thực hiện của các cơ quan Nhà nước; đồng thời, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm giải quyết./.

Thùy Linh –Tuấn Vũ.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1660109

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ