Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

ÔNG BÙI CHÍ THÀNH - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐÃ DỰ LỄ KHAI MẠC TẠI KHU PHỐ THANH BÌNH

Trong ngày 23/5/2021, tại khu vực bỏ phiếu số 23 khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, ông Bùi Chí Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu cùng bà con cử tri.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Sau lễ chào cờ, Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc diễn văn khai mạc và nội quy bỏ phiếu. Sau đó, Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ và niêm phong trước sự chứng kiến của cử tri. 

Tổ bầu cử 23 khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ có hơn 700 cử tri được bầu đủ đại biểu Quốc hội và HĐND ba cấp tỉnh, huyện, xã. Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri cũng đã đến rất sớm để dự phiên khai mạc, có thời gian nghiên cứu lại tiểu sử ứng cử viên lần cuối trước khi bỏ phiếu bầu.

Cử tri khu phố Thanh Bình tham gia bỏ phiếu bầu cử

Công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện tốt, tất cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn và xếp hàng vào khu vực bỏ phiếu đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định của ủy ban bầu cử.

Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 3402469

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ