Hoạt động của các đơn vị Hoạt động của các đơn vị

XÃ LONG TÂN TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

Chiều ngày 14/6, Uỷ ban bầu cử (UBBC) xã Long Tân tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Theo báo cáo của UBBC xã Long Tân, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được UBBC xã triển khai chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi và là ngày hội lớn của nhân dân trên địa bàn xã. UBMTTQVN xã phối hợp các ngành liên quan tiến hành việc giới thiệu người ứng cử đúng cơ cấu, thành phần được phân bổ; tổ chức các hội nghị hiệp thương, cuộc hội nghị để ứng cử viên các cấp tiếp xúc cử tri, đảm bảo cho ứng cử viên thực hiện đúng quyền vận động bầu cử theo luật định. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bầu cử được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức thông qua các cuộc họp, hiệp thương, tiếp xúc cử tri, hệ thống truyền thanh, thông tin lưu động, pa-nô, áp-phích… Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được triển khai đồng bộ, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc tiếp xúc cử tri và quy định tại các khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu được triển khai thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong ngày bầu cử 23/5, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi vận động cử tri hăng hái tham gia bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Kết quả, có 25 đại biểu được bầu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Hội nghị, UBND xã Long Tân đã khen thưởng 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3402620

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ