Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Đất Đỏ thông qua 11 Nghị quyết

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, sáng ngày 26-12, Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau các vấn đề đã được các đại biểu HĐND huyện quan tâm thảo luận, phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Bửu – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; khẩn trương đề ra phương hướng, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2019. Trong đó triển khai thực hiện các Đề án phát triển nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ; nâng cao thành tích thể thao và chất lượng hoạt động các Trung tâm Văn hóa – Thể thao – HTCĐ các xã, thị trấn.

Đồng chí Tạ Văn Bửu – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11 đã thông qua 11 Nghị quyết quan trọng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2019. HĐND huyện đã quyết nghị: phương án phân bổ ngân sách năm 2019; kế hoạch phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; phê chuẩn nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Phê duyệt các Đề án: Rà soát, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện; Đề án phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025;  Đề án nâng cao thành tích thể thao giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao - HTCĐ các xã, thị trấn giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030...

Tại Kỳ họp này, HĐND huyện đã thông qua các Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Hùng – Nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường; đồng thời, giới thiệu bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng phòng NN và PTNT và ông Lê Minh Kha - Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường vào chức danh Ủy viên UBND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Sơn và đồng chí Lê Minh Kha được bầu vào chức danh Ủy viên UBND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tỷ lệ nhất trí cao của đại biểu HĐND huyện, ông Trần Ngọc Hùng được miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Lê Minh Kha được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Huỳnh Văn Phi – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Văn Phi - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo nguồn lực tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Tại kỳ họp, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các vị đại biểu HĐND huyện đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả rất khả quan về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong  năm 2018. Trên cơ sở các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, ông đề nghị sau kỳ họp này, UBND huyện nhanh chóng giao chỉ tiêu cho các ngành, các địa phương để triển khai sớm nhiệm vụ năm 2019. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2019 và các chuyên đề giám sát theo Chương trình giám sát năm 2019 đã được HĐND huyện thông qua; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên ở cơ sở, hướng trọng tâm vào các vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh, kiến nghị. Các đại biểu HĐND huyện báo cáo kịp thời nội dung kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân; đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách có liên quan và tham gia giám sát việc thực hiện của các cơ quan Nhà nước; đồng thời, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm giải quyết./.

Thùy Linh.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1662359

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ