Kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Kỷ niệm 15 năm thành lập huyện

Huyện Đất Đỏ chú trọng công tác đào tạo cán bộ
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu quan trọng của công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém" nên "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, chú trọng.
 
Xác định được nhiệm vụ đó, cuối năm 2003, sau khi tách ra từ huyện Long Đất cũ, Đảng bộ, chính quyền huyện Đất Đỏ luôn coi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
 

Sau 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cũng như thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Đất Đỏ đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng. Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện đều ban hành kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên chọn cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy sở trường của từng cán bộ để bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

 
Sau 15 năm, toàn huyện có hơn 22.400 cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước và ngoại ngữ, tin học... Đến nay, số cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn chuyên môn là 97,2%, tăng 39,4% so với khi mới thành lập huyện; cán bộ chủ chốt, trưởng các đoàn thể các xã thị trấn đạt chuẩn chuyên môn là 91,4% và đạt chuẩn chính trị là 97,53%, tăng 35,5% so với khi mới thành lập huyện.
 
Song song đó, gắn với công tác đào tạo, huyện đã ban hành và thực hiện đúng quy định các chính sách trong việc hỗ trợ kinh đối với cán bộ đi học. Trong bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, huyện chú trọng đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ, năng lực nổi trội, tạo động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ vươn lên học tập, nghiên cứu và công tác.
 
Những kết quả đó đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền huyện Đất Đỏ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của huyện trong 15 năm qua.
 
 
Thời gian tới, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện đạt chuẩn về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cấp uỷ Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong thời kỳ mới; các cấp uỷ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với việc xây dựng quy hoạch cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh của từng giai đoạn; khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch ở các ngành, các địa phương để đào tạo, rèn luyện cán bộ; xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị./.
 
Thùy Linh.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 3200036

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ