Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 19/4/2021 đến 25/4/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 19/4/2021 đến 25/4/2021

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 19/4/2021

Sáng

- 7 giờ 30, chào cờ đầu tuần

Chủ tịch. PCT Đ.T.Hồng

 

CB, CC, VC, NV làm việc tại Trung tâm hành chính huyện

TTHC huyện

 

 

- 8 giờ, Họp Thường trực UBND huyện thông qua Tờ trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Lđ VP

Nam

- 8 giờ 30, Họp nghe báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch Khu nuôi tôm công nghệ cao tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

Chủ tịch

PTNMT

TNMT, KTHT, TTPTQĐ, NN

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo kế hoạch chỉnh trang đô thị và VSMT trên địa bàn tỉnh chào mừng 30 năm ngày thành lập tỉnh

Chủ tịch

PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thuỷ

Danh

Chiều

- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Hai Mươi Hai của HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch

 

(HĐND huyện mời)

Hội trường B

Dương

Khang

- 15 giờ, Nghe báo cáo kết quả nội dung tố cáo

Chủ tịch

TTra

Thanh tra, PTNMT, CNVPĐK, Lộc An

Phòng họp B

Thủy

Thư

- 16 giờ, Nghe báo cáo việc giải quyết đơn của ông Trần Văn Thuận và bà Mai Thị Lựu

Chủ tịch

PTP, PKTHT

PTP, PKTHT, Đất Đỏ

Phòng họp B

Thủy

Gấm

- 14 giờ Làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (theo QĐ số 10/QĐ-HĐND, ngày 07/4/2021) về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ 2016-2021

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 501, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Thứ Ba, ngày 20/4/2021

Sáng

- 8 giờ, Dự cùng Đoàn Kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử tại xã Long Tân.

Chủ tịch

BTCNV

(Theo kế hoạch)

Hội trường UB LT

Dương

 

- 10 giờ, Dự cùng Đoàn Kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử tại xã Phước Long Thọ.

Chủ tịch

BTCNV

(Theo kế hoạch)

Hội trường UB PLT

Dương

 

- 7 giờ, Dự Lễ phát động "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2021.

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Thị trấn PH

Dương

Linh

- 8 giờ 30, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT Đ.T.Hồng

 

Ttra, BTCD, P.TNMT, CN VPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

Chiều

- 14 giờ, Nghe phòng TNMT báo cáo việc giải quyết đơn của ông Đỗ Chí Dũng; bà Ngô Thị Kim Loan và các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ tịch

PTNMT

PTNMT, VPĐK, Láng Dài, Long Tân

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 15 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị của các Huyện, Thị, Thành ủy

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thuỷ

Nam

- 14 giờ, Dự cùng Đoàn Kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử tại xã Long Mỹ.

PCT Đ.T.Hồng

BTCNV

(Theo kế hoạch)

Hội trường UB LM

Dương

 

- 15 giờ 30, Đoàn Kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra về công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PCT Đ.T.Hồng

BTCNV

(Theo kế hoạch)

Phòng họp A

Dương

 

Thứ Tư, ngày 21/4/2021

Cả ngày

Nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 22/4/2021

Sáng

- 8 giờ, Nghe báo cáo về thủ tục đầu tư đối với các dự án theo Luật đầu tư 2020

Chủ tịch

PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Duyên

- 09 giờ Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc các cụm công nghiệp: Hòa Long, Long Phước, Lộc An, Bình Châu

Chủ tịch

PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thuỷ

Danh

- 10 giờ Nghe báo cáo việc chọn vị trí quy hoạch CCN-chế biến hải sản tập trung 

Chủ tịch

PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thuỷ

Danh

- 8 giờ 30, Thăm, tặng quà các cá nhân và gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Các xã, thị trấn

Dương

 

- 08 giờ Thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp HĐND giữa năm 2021: NQ về ban hành quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh BR-VT được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thuỷ

Danh

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Khoa học lịch sử huyện;

+ Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện;

+ Cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ chưa bàn giao đất thuộc dự án nâng cấp Tỉnh lộ 765, xã Long Tân;

+ Đơn vị phối hợp xây dựng Đề thi và chấm thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;

+ Công tác cán bộ.

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

- 15 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ.

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

Thứ Sáu, ngày 23/4/2021

Sáng

- 8 giờ, Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB công trình Các lộ ra 100kV TBA 200kV Châu Đức

Chủ tịch

TTPTQĐ

PTNMT, TTPTQĐ, CNVPĐK, BQL dự án lưới điện Miền Nam, Phước Long Thọ, Long Tân

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 8 giờ 30, Làm việc với Ban Quản lý chuyên ngành giao thông tỉnh về dự án đường 765

Chủ tịch

PTNMT

PTNMT, TTPTQĐ, BQL chuyên ngành giao thông tỉnh, Long Tân

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 9 giờ, Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chủ tịch

PTNMT, TTPTQĐ

Thành viên hội đồng

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

     + Nội dung 3: Nghe báo cáo dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Láng Dài huyện Đất Đỏ của Công ty TNHH Green HC

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thuỷ

Danh

- 8 giờ 30, Kiểm tra công tác bầu cử

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

 

Dương

 

Chiều

- 14 giờ, Họp phân công nhiệm vụ các cơ quan giải thể bắt buộc HTX Phước Hội

Chủ tịch

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Duyên

- 14 giờ 30, Thăm, tặng quà các cá nhân và gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Chủ tịch

 

(Theo kế hoạch)

Các xã, thị trấn

Thủy

 

- 14 giờ, Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

PCT Đ.T.Hồng

PYT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Dương

Linh

- 14 giờ Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/12/2017 về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT;

2. Báo cáo đề cương, kịch bản chương trình quảng bá du lịch tỉnh BR-VT trên kênh truyền hình Mỹ (CNN);

4. Nghe báo cáo chủ trương rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính các dự án bên ngoài khu công nghiệp;

 

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT, PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thuỷ

Duyên

- 19 giờ, Dự chương trình nghệ thuật tổng hợp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh và gây quỹ khuyến học Võ Thị Sáu.

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

TTVH

 

 

Thứ Bảy, ngày 24/4/2021

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Tuyết (TH),

Hồng (VT), Tre (TX)

 

 

 

Chủ nhật ngày 25/4/2021

Sáng

- 7 giờ, Đi bộ Đồng hành núi Minh Đạm

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Núi MĐ

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 22 tháng 02 năm 2021

CHÁNH VĂN PHÒNG

TL. CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Hiển thị 1 - 10 of 133 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 14