Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 22/7/2019 đến 28/7/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 22/7/2019 đến 28/7/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 22/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ, dự Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý

Chủ tịch, các PCT

PNV

(Theo thư mời)

Phòng họp B

 

- 8 giờ 30, Họp làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh

Chủ tịch

PNNPTNT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

 

- 9 giờ 30, đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

 

Chủ tịch

 

(Theo Thông báo)

Các địa điểm

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT H.S.Thái

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

- 8 giờ 30, dự Lễ kỷ niệm 59 năm ngày hy sinh Anh hùng LLVTND Liệt sỹ Tạ Văn Sáu

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND thị trấn Đất Đỏ mời)

Đền liệt sỹ thị trấn Đất Đỏ

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ

+ Trình nhân sự BCH các Đảng bộ cơ sở theo Đề án số 10-ĐA/HU

+ Điều chỉnh một số nội dung của Quy định 02-QĐ/HU tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý

+ Dự thảo Đề án Nâng cao thể chất cho học sinh MN, TH, THCS giai đoạn 2019-2025;

+ Chương trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện

 

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

PNV, PGDĐT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ Họp thông qua Đề án Quản lý giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh

UN PGDĐT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Ba, ngày 23/7/2019

Sáng

- 8 giờ 00, Dự Kỳ họp thứ 14-HĐND huyện (02 ngày)

Chủ tịch, các PCT

Các cơ quan chuyên môn

(HĐND huyện mời)

Hội trường B

 

- 7 giờ 30, dự Đoàn của tỉnh đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

 

PCT H.S.Thái

 

(Theo Thông báo)

Thị trấn Đất Đỏ

 

- 7 giờ 30, dự Đoàn của tỉnh đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo Thông báo)

Thị trấn Phước Hải

 

- 7 giờ 30, dự Đoàn của tỉnh đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

 

UN PLĐTBXH

 

(Theo Thông báo)

LD, LT, PH

 

- 8 giờ 30, Dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo UBND huyện

 

(LĐLĐ huyện mời)

Hội trường LĐLĐ

 

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo Dự thảo KH của Ban TVTU triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm QLNN đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

 

- 14 giờ 30 Nghe b/c phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Phước Hải, huyện Đất Đỏ

PCT H.S.Thái

PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

 

Thứ Tư, ngày 24/7/2019

Sáng

 

         

- 08 giờ 30 Dự lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo UBND huyện

 

(LĐLĐ tỉnh mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

 

Chiều

- 13 giờ 30, Lễ trao quà cho gia đình chính sách kỷ niệm 72 năm ngày 27/7

Chủ tịch, các PCT

PLĐTBXH

(Theo kế hoạch)

Hội trường TTVH

 

- 16 giờ, Họp góp ý dự thảo Kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng

Chủ tịch

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

- 14 giờ Họp giao ban ATTP quý II/2019

UN PYT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Năm, ngày 25/7/2019

Sáng

- 6 giờ 30, Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện, Tượng đài AHLS VTS, Đền LS Minh Đạm

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo kế hoạch)

Các địa điểm

 

- 8 giờ, dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm Đảng ủy xã Lộc An

 

Chủ tịch

 

(Đảng ủy xã LA mời)

Hội trường UBND xã LA

 

- 8 giờ 30, Họp bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản của BQL các KDL huyện

 

PCT H.S.Thái

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Danh

- 8 giờ 30, Hội nghị sơ kết 6 tháng Ban Chỉ đạo 138 huyện

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường CAH

Đông

Chiều

- 14 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về

+ Công tác cán bộ

+ Trình nhân sự BCH các Đảng bộ cơ sở theo Đề án số 10-ĐA/HU

+ Điều chỉnh một số nội dung của Quy định 02-QĐ/HU tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý

+ Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PNV

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Họp giao chỉ tiêu ngành giáo dục

PCT Đ.T.Hồng

PNV, PGD

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Linh

Thứ Sáu, ngày 26/7/2019

Sáng

- 07 giờ Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019)

Chủ tịch

 

(Theo kế hoạch)

Đền Liệt sỹ Tỉnh

 

- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND huyện

Chủ tịch, các PCT

Các cơ quan chuyên môn

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

Chiều

- 14 giờ 30, Lễ cúng viếng Đền Liệt sỹ Minh Đạm

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo kế hoạch)

Đền LS Minh Đạm

 

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 27-28/7/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Linh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 21 tháng 7 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 43 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 5