Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 06/7/2020 đến 12/7/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 06/7/2020 đến 12/7/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 06/7/2020

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

Chủ tịch, các PCT

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ 30, Họp thống nhất danh mục đầu tư công năm 2021

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

TT HĐND, BKTXH, TCKH, KTHT, DA

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 8 giờ 30, Họp Tổ BCH Đảng bộ huyện thảo luận về tình hình KT-XH, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp A

Lđ VP

 

- 10 giờ 30, Làm việc với Sở Y tế về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Chiều

- 14 giờ, Nghe báo cáo vấn đề đất đai, xây dựng liên quan đến công trình Hồ Đá Bàng, xã Long Tân

 

Chủ tịch

PTNMT, PKTHT

PTNMT, PKTHT, PNNPTNT, CNVPĐKQSDĐ, UB Long Tân

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 15 giờ 30, Làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký về giải quyết thủ tục đất đai liên quan đến Hồ Sở Bông, xã Long Mỹ

 

Chủ tịch

CN VPĐK

PTNMT, PNNPTNT, CNVPĐK, UBND xã Long Mỹ

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 14 giờ 00, Họp Tổ BCH Đảng bộ huyện thảo luận về tình hình KT-XH, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp A

Lđ VP

 

- 14 giờ, Làm việc với Hội làm vườn huyện

PCT Đ.T.Hồng

BTCNV

BTCNV, Hội

Phòng họp đồng chí PCT Hồng

Dương

Linh

Thứ Ba, ngày 07/7/2020

 

- 8 giờ 30, Tiếp công dân, doanh nghiệp

 

PCT H.S.Thái

 

L/đ: TTra, P.TNMT, UBKT, VP.HU, VP, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

- 8 giờ 30, Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

PCT Đ.T.Hồng

BTCNV

(HLHPN mời)

Hội trường HU

Dương

Khang

Chiều

- 14 giờ, Nghe Ban Quản lý chợ Phước Hải báo cáo việc thu tiền sử dụng Kiot nhà lồng chợ Phước Hải

PCT H.S.Thái

BQL chợ PH

PTCKH, PKTHT, BQL chợ Phước Hải, UBND thị trấn Phước Hải

Phòng họp B

Thủy

Duyên

Thứ Tư, ngày 08/7/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Nội dung khắc bia chiến tích trận đánh Chư Hầu- Chồm Dầu;

+ Kinh phí thăm, tặng quà các nạn nhân Chất độc da cam nhân kỷ niệm ngày 27/7 và ngày thảm họa da cam 10/8.

+ Bố trí quỹ đất xây dựng thao trường huấn luyện.

+ Địa điểm xây dựng dự án ổn định dân cư cấp bách tại thị trấn Phước Hải;

+ Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 của dự án Khu dân cư mới tại 02 thị trấn Đất Đỏ và Phước Hải;

+ Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

- 10 giờ Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

  + Công tác cán bộ

  + Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

- 8 giờ, Khảo sát, đề xuất UBND tỉnh đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn và các tuyến mương

 

UN PNNPTNT

 

(Theo thư mời)

Láng Dài, Phước Hội

Thủy

Duyên

Chiều

- 14 giờ 00, dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

 

Chủ tịch

PTCKH

(UBMTTQVN huyện)

Hội trường HU

Dương

 

- 14 giờ Làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 của BCĐ Trung ương tại tỉnh

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thủy

Khang

- 14 giờ, Dự Phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 46 chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Tám – HĐND huyện.

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(HĐND huyện mời)

Phòng họp B

Thủy, Dương

 

Thứ Năm, ngày 09/7/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) cho ý kiến về tình hình KT-XH, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (cả ngày)

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

Chiều

- 14 giờ, tham dự Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và an toàn vệ sinh lao động

 

UN PLĐTBXH

 

(Theo kế hoạch)

Cty Việt Kim

Dương

Linh

Thứ Sáu, ngày 10/7/2020

Sáng

- 8 giờ 30, dự Hội nghị sơ kết công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

Chủ tịch

BTCNV

(Theo kế hoạch)

Hội trường HU

Dương

Khang

- 8 giờ, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch cưỡng chế đối với hộ Đồng Thị Thu Nhan và Phạm Văn Thành,thị trấn Phước Hải

 

PCT H.S.Thái

PKTHT

Theo thư mời

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 8 giờ 30, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

Lãnh đạo UBND huyện

PTP

(Theo kế hoạch)

Hội trường B

Thủy

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Họp giao ban Tổ Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện 06 tháng đầu năm 2020.

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

 

- 14 giờ, Họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư

PCT H.S.Thái

PTCKH

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp B

Thủy

Nam

Thứ Bảy, ngày 11/7/2020

Sáng

- 7 giờ 30, dự Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT, LĐTBXH

(Theo kế hoạch)

TTVH

Dương

Linh, Đông

Chủ nhật ngày 12/7/2020

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT H.S.Thái

 

PCVP T.M.T.Dương, Nam (TH),

Hồng (VT), Tâm (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 04 tháng 7 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 93 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10