Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 06/4/2020 đến 12/4/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 06/4/2020 đến 12/4/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 06/4/2020

Cả ngày

Xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 07/4/2020

Sáng

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch

PYT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Dương

Hằng

Thứ Tư, ngày 08/4/2020

Cả ngày

Xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 09/4/2020

Cả ngày

Xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 10/4/2020

Cả ngày

Xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 11/4/2020

Cả ngày

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 12/4/2020

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Gấm (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 80 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8