Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 21/9/2020

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

Chủ tịch, các PCT

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ, Họp hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Long Tân-Láng Dài

Chủ tịch

 

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 9 giờ, Họp Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

- 10 giờ, Họp nghe báo cáo kết quả thanh tra Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hội

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

TTra

Theo thư mời

Phòng họp B

Thủy

Gấm

Chiều

- 15 giờ, Họp Tổ khắc phục hậu quả theo kết luận thanh tra 3959/KL-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PTNMT

Theo thư mời

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 14 giờ, Làm việc với các ngành về kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử

PCT Đ.Hồng

PVHTT

PVHTT, BTCNV, VP

Phòng họp B

Thủy

Đông

Thứ Ba, ngày 22/9/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Tiếp công dân, doanh nghiệp

 

PCT H.S.Thái

 

L/đ: TTra, P.TNMT, UBKT, VP.HU, VP, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

- 8 giờ 30, Họp giao ban ngành giáo dục đầu năm học mới

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Hội trường B

Dương

Linh

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ 12 HĐND xã Phước Long Thọ

UN BTCNV

 

(HĐND xã Phước Long Thọ mời)

Hội trường UBND xã PLT

Thủy

Khang

Chiều

- 14 giờ, Họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2021

Chủ tịch

BCHQS

(Theo thư mời)

Hội trường BCHQS

Vàng

Đông

Thứ Tư, ngày 23/9/2020

Cả ngày

- 7 giờ 30, Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Theo thư mời)

NTLS tỉnh

 

 

- 8 giờ, dự Đại hội Đảng bộ tỉnh BRVT

Chủ tịch, các PCT

 

(Tỉnh ủy mời)

TTHN tỉnh

Lđ VP

 

Thứ Năm, ngày 24/9/2020

Cả ngày

- 8 giờ, dự Đại hội Đảng bộ tỉnh BRVT

Chủ tịch, các PCT

 

(Tỉnh ủy mời)

TTHN tỉnh

Lđ VP

 

Thứ Sáu, ngày 25/9/2020

Cả ngày

- 8 giờ, dự Đại hội Đảng bộ tỉnh BRVT

Chủ tịch, các PCT

 

(Tỉnh ủy mời)

TTHN tỉnh

Lđ VP

 

Thứ Bảy, Chủ nhật ngày 26 và 27/9/2020

Sáng

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT H.S.Thái

 

PCVP T.M.T.Dương, Đông (TH),

Yến (VT), Tâm (TX)

 

 

 

Chiều

- 19 giờ 30, dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh BRVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo UBND huyện

 

Tỉnh ủy mời

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh

 

 

Chủ nhật, ngày 27/9/2020

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT H.S.Thái

 

PCVP T.M.T.Dương, Đông (TH),

Yến (VT), Tâm (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 19 tháng 9 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 104 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 11