Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 18/11/2019 đến 24/11/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 18/11/2019 đến 24/11/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 18/11/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 07 giờ 30, dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư

 

Chủ tịch

 

(Theo kế hoạch)

Xã Láng Dài

Thủy

Danh

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

 

 

PCT H.S.Thái

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT, VP.HU, VP, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

Chiều

- 15 giờ 30, Họp các ngành nghe báo cáo việc thay đổi vị trí xây dựng nhà trú bão của Trạm Y tế thị trấn Đất Đỏ và Trạm y tế xã Láng Dài

 

Chủ tịch

PKTHT

PKTHT, PYT, BQLDA, TTYT, Trạm Y tế TT Đất Đỏ và Láng Dài

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 16 giờ, Đi thăm, tặng quà cho giáo viên về hưu

Chủ tịch

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Thị trấn

Đất Đỏ

Thủy

Danh

- 13 giờ 30, dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Thị trấn Phước Hải

Dương

Linh

Thứ Ba, ngày 19/11/2019

Sáng

- 8 giờ 00, Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Hội trường A

Dương

Linh

- 8 giờ 30, Họp thông qua biên bản làm việc với Đoàn thanh tra theo Quyết định số 200/QĐ-TTg của Thanh tra tỉnh

Chủ tịch

Ttra

Ttra, VP, NV, TNMT

Phòng họp B

Thủy

Thư

- 10 giờ 00, Dự bố trí bàn giao Khu chế biến hải sản tập trung cho Công ty IZICO

 

Chủ tịch

DA

TCKH, KTHT, DA, Công ty IZICO, UB LA

Phòng họp B

Thủy

Nam

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Đảng ủy xã Láng Dài về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UB LD

Thủy

Nam

- 14 giờ, Đi thăm, tặng quà cho giáo viên về hưu

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Các địa phương

Dương

Linh

- 15 giờ 30, Họp bàn về nội dung bảng tiểu sử AH LLVT ND-Liệt sỹ Võ Thị Sáu, AHLS Châu Văn Biếc

 

PCT Đ.T.Hồng

BQLDT

L/đ: BTGHU, VHTT, DT, LMy

Phòng họp A

Dương

Hằng

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo mô hình Stem robotics trong các trường học trên địa bàn tỉnh

UN PGDĐT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Dương

Linh

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Làm việc với Đảng ủy xã PLT về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UB PLT

Thủy

Nam

- 8 giờ 30, Khảo sát hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ tưới cho cánh đồng Thẩy

 

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

TTr HĐND, PNNPTNT, PTNMT, DA, PTCKH, UB ĐĐ

Thị trấn Đất Đỏ

Thủy

Khang

- 8 giờ 30, dự Họp thẩm tra các Nghị quyết thuộc lĩnh vực TNMT

UN PTNMT

 

(Ban KTNS mời)

Phòng 501, VP HĐND tỉnh

Thủy

Danh

- 08 giờ 30 Thông qua dự thảo Quy định tổ chức thi hành quyết định GQKN có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh BRVT

UN Ttra

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Thủy

Gấm

Chiều

- 14 giờ 00, Dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai quy trình 4 tại chỗ của Bộ phận Một cửa huyện

 

Chủ tịch

VP

(Theo kế hoạch)

Phòng họp B

Thủy

Thư

- 15 giờ 30, Họp Hội đồng bồi thường GPMB huyện

 

Chủ tịch

TTPTQĐ

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 14 giờ, Làm việc với Phòng Kinh tế- Hạ tầng về tình hình thực hiện nhiệm vụ.

PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

 

Thứ Năm, ngày 21/11/2019

Sáng

- 08 giờ 30, Họp Thường trực UBND huyện

Chủ tịch, các PCT

CQCM

(Thành viên UBND huyện)

Phòng họp B

Lđ VP

Nam

- 8 giờ 30, Họp lấy ý kiến bổ sung công suất hoạt động chế biến Surimi của Công ty Alpha Green

UN PNNPTNT, PTNMT

 

(Sở NNPTNT mời)

Phòng họp A, Sở NNPTNT

Thủy

Khang

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo về dự án Nhà máy điện khí LNG tại TP. Vũng Tàu

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Nam

- 8 giờ 30 Họp thông qua dự thảo các quy định tại Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND

UN PNNPTNT

 

(Sở NNPTNT mời)

Hội trường A, Sở NNPTNT

Thủy

Khang

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

CVP

 

- 14 giờ Thông qua Đồ án quy hoạch vùng huyện Đất Đỏ

PCT H.S.Thái

PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

- 14 giờ, Kiểm tra thực tế tuyến đường ống cấp nước biển và nước thải của Công ty CP Việt Nam

UN PNNPTNT, PTNMT

 

(Sở NNPTNT mời)

Thị trấn Phước Hải

Thủy

Khang

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NC/TW của BCH Trung ương (khóa XI); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X); sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI).

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

L/đ VP

 

- 7 giờ 30, dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh BRVT

PCT Đ.T.Hồng

VP

(BCĐ tỉnh mời)

TTHN tỉnh

Dương

Hằng

- 8 giờ 30, Họp xác minh thực trạng ranh giới, hiện trạng sử dụng đất

 

UN PTNMT

 

(Sở TNMT mời)

Xã Long Mỹ

Thủy

Danh

- 8 giờ, dự Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai

UN PTNMT

 

(Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai mời)

Hội trường B, TTHN tỉnh

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Đảng ủy xã Phước Hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UB PH

Thủy

Nam

- 14 giờ 00, Làm việc với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Phước Hội về mô hình sản xuất rau sạch

 

PCT H.S.Thái

PTNMT, PNNPTNT

L/đ: PTNMT, PNNPTNT, UB PHội

Phòng họp B

Thủy

Khang

Thứ Bảy, Chủ nhật ngày 23-24/11/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT H.S.Thái

 

PCVP T.M.T.Dương, Khang (TH),

Hồng (VT), Tâm (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 16 tháng 11 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 60 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 6