Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 11/01/2021 đến 17/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 11/01/2021 đến 17/01/2021

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 18/01/2021

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

Chủ tịch, các PCT

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ 30, Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 huyện về tổng kết công tác năm 2020.

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

Chiều

- 14 giờ 00, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Khâu đột phá và phương châm hành động năm 2021 của UBND huyện;

+ Dự thảo Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Lộc An đến năm 2030;

+ Giải quyết hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Lê Long Hồ và bà Trần Thanh Định;

+ Kết quả rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến cấp GCN QSDĐ của ông Phạm Văn Hoa tại xã Lộc An;

+ Dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hội.

 

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

 

- 15 giờ, Họp các ngành về chuẩn bị kế hoạch hội trại tòng quân 2021

PCT Đ.T.Hồng

 

Ban CHQS, PVHTT, TTVHTT, PTCKH

Phòng họp B

Gấm

Thứ Ba, ngày 19/01/2021

Sáng

- 7 giờ 30, Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

NTLS tỉnh

 

 

- 8 giờ 30, Họp thống nhất quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Khang

- 10 giờ, dự Hội nghị dự, đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

Chủ tịch

BCHQS

(Theo kế hoạch)

Hội trường BCHQS

Vàng

Gấm

- 9 giờ 30, Làm việc với cơ sở cách ly Minh Đạm

PCT Đ.T.Hồng

PYT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Dương

Linh

- 8 giờ 30, Tiếp công dân, doanh nghiệp

UN TTra

 

Ttra, BTCD, P.TNMT, CN VPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

Thứ Tư, ngày 20/01/2021

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Hiệp đồng bảo vệ ANCT và bảo vệ chế độ XHCN.

Chủ tịch

CA, QS

(BCHQS huyện mời)

Hội trường BCHQS huyện

Vàng

Gấm

- 08 giờ 30, Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo NQ 09-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Duyên

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020.

Lãnh đạo UBND huyện

 

(LĐLĐ mời)

Hội trường LĐLĐ

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Lộc An đến năm 2030

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

Lđ VP

 

- 14 giờ 30, Họp nghe báo cáo khắc phục 235 lô

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

Vàng

Danh

- 15 giờ 30, Họp hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chủ tịch

PTNMT

Thành viên hội đồng

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 14 giờ, Thăm tặng quà và chúc thọ các cá nhân tròn 100 tuổi nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (Đoàn của đồng chí Nguyễn Văn Thọ

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Thị trấn Phước Hải

Dương

 

- 14 giờ, Thăm tặng quà và chúc thọ các cá nhân tròn 100 tuổi nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (Đoàn của đồng chí Lê Ngọc Khánh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh)

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Theo kế hoạch)

Láng Dài, Long Mỹ

 

 

Thứ Năm, ngày 21/01/2021

Sáng

- 8 giờ, Họp trực tuyến chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (cả ngày)

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo thư mời)

Hội trường B

Lđ VP

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm huyện

PCT Đ.T.Hồng

PKTHT

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp B

Thủy

Duyên

- 16 giờ, Họp đoàn đi Côn Đảo

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Lđ VP

 

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021

Sáng

- 8 giờ 00, Làm việc với Công ty Izico về kiểm kê, bàn giao tài sản

Chủ tịch

PTCKH

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 8 giờ 30, Họp thông qua các đồ án quy hoạch xây dựng

Chủ tịch

PKTHT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 8 giờ 30, Họp thông qua kế hoạch hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân

PCT Đ.T.Hồng

BCHQS

Theo thư mời

Phòng họp A

Vàng

Gấm

- 8 giờ  30, Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các tổ chức tôn giáo trong huyện.

Lãnh đạo UBND huyện

 

(UBMTTQVN huyện mời)

Hội trường HU

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020.

Chủ tịch

CAH

(Theo kế hoạch)

Hội trường CAH

Vàng

Gấm

- 14 giờ, Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học, khuyết tài và các mô hình học tập

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Hội trường B

Dương

Linh

Thứ Bảy, ngày 23/01/2021

Cả ngày

- Dự Lễ giỗ lần thứ 69 Ngày hy sinh của Nữ Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu (tại huyện Côn Đảo)

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Huyện Côn Đảo

Lđ VP

 

Chủ nhật ngày 24/01/2021

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

Chủ tịch

 

PCVP T.M.T.Dương, Khang (TH),

Hồng (VT), Tâm (TX)

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

Đất Đỏ, ngày 21 tháng 11 năm 2020

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Hiển thị 1 - 10 of 121 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 13