Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 20/9/2021

Sáng

 

- 8 giờ, Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

Chủ tịch

Các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

- 8 giờ 30, họp nghe báo cáo đề xuất nội dung hoạt động của từng lĩnh vực sau ngày 22/9/2021 trên địa bàn huyện

Chủ tịch

Các PCT

 

(Theo thư mời)

Hội trường B

Thuỷ

Duyên

- 08 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh:

ND 2. Thông qua dự thảo Tờ trình, Đề án của UBND tỉnh, NQ của HĐND tỉnh về Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025 và Đề án của Bộ CHQS tỉnh;

UN BCH QS huyện

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng họp B

Lđ VP

Gấm

Chiều

- 15 giờ, Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

Chủ tịch

Các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

- 14 giờ, họp trực tuyến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường quy hoạch D3, thị trấn Đất Đỏ

PCT H.N.Vàng

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thuỷ

Nam

- 14 giờ, họp trực tuyến nghe báo cáo kế hoạch thực hiện NQ số 105/NQ-CP về hỗ trợ DN, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảng dịch Covid-19

PCT H.N.Vàng

 

(Theo thư mời)

Hội trường B

Thuỷ

Khang

Tối

Trực xử lý công việc

Chủ tịch

 

PVP Dương, Gấm (TH), Linh (TH), Yến (VT)

 

 

 

Thứ Ba, ngày 21/9/2021

Sáng

- 8 giờ, Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Chủ tịch

Các PCT

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

Trực xử lý công việc

PCT H.N.Vàng

 

PVP Thuỷ, Nam (TH), Danh (TH), Hồng (VT)

 

 

 

Thứ Tư, ngày 22/9/2021

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Vị trí xây dựng Bia chiến tích Trang Dầu, xã Phước Hội;

+ Công tác cán bộ.

Chủ tịch

PCT H.N.Vàng

 

(Huyện ủy mowig)

Hội trường HU

Lđ VP

 

- 10 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

Chủ tịch

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

- 8 giờ, dự Kỳ họp thứ 3 – HĐND xã Long Mỹ

Lđ UBND huyện

 

(HĐND xã Long Mỹ mời)

Hội trường xã Long Mỹ

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối

Trực xử lý công việc

Chủ tịch

 

PVP Dương, Nam (TH), Danh (TH), Yến (VT)

 

 

 

Thứ năm, 23/9/2021

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện

Chủ tịch

 

(Huyện uỷ mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

- 08 giờ, Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh BR-VT, phiên bản 2.0;

2. Thông qua Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh BR-VT năm 2021 – 2025

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

(UBND tỉnh mời)

Hội trường B

Thuỷ

Nghĩa

- 8 giờ, dự Kỳ họp thứ 3 – HĐND xã Lộc An

Lđ UBND huyện

 

(HĐND xã Lộc An mời)

Hội trường xã Lộc An

 

 

Chiều

- 14 giờ, họp các ngành nghe báo cáo việc hỗ trợ vốn để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các trường, trạm y tế bị hư hỏng nặng và đầu tư nâng cấo đường giao thông trên địa bàn huyện

Chủ tịch, các PCT

 

PTCKH, BQLDA, PKTHT, PNNPTNT, PTNMT, PGDĐT, PYT

Phòng họp A

Thủy

Nam

- 14 giờ 30, họp giải quyết đề xuất kiến nghị của các đơn vị:

+ Báo cáo số 46/BC-TTr ngày 12/7/2021 (14 giờ 30)

+ Hồ sơ cấp giấy CNQSD đất của các hộ dân (Dự kiến 15 giờ)

Chủ tịch

PCT H.N.Vàng

 

 

 

Thanh tra, PTNMT, Phước Hải, PTP

PTNMT, Thanh tra, VPĐK, UBND các xã, thị trấn

Phòng họp A

Thủy

Danh

- 14 giờ, họp trực tuyến rà soát bổ sung đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19

PCT Đ.T.Hồng

 

PLĐ, PKTHT, PNN

Hội trường B

Dương

Linh

Thứ Sáu, 24/9/2021

Sáng

- 8 giờ 30, Nghe báo cáo kết quả nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Hồng, Nguyễn Trường Sơn, Trần Văn Hết, Nguyễn Văn Cứ, Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch, PCT Vàng

TTra

Ttra, PTNMT, TTPTQĐ, PKTHT, Phước Hải, Long Mỹ, Long Tân

Phòng họp A

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Chủ tịch

Các PCT

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

Thứ Bảy, ngày 25/9/2021

Sáng

- họp trực tuyến BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 toàn quốc với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

Hội trường B

Dương

Linh

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

Chủ tịch

 

PCVP Thủy, PCVP Dương, Sa (TH), Gấm (TH), Hồng (VT), Sanh (TX)

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 26/9/2021

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

Chủ tịch

 

PCVP Thủy, PCVP Dương, Linh (TH), Duyên (TH), Yến (VT), Sanh (TX)

 

 

 

 

 Đất Đỏ, ngày 20 tháng 9 năm 2021
TL.CHỦ TỊCH
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải lịch công tác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Hiển thị 1 - 10 of 150 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 15