Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 06/7/2020 đến 10/7/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 06/7/2020 đến 10/7/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 06/7/2020

Sáng

- 7 giờ 15, Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ 30, Dự họp thống nhất việc lập danh mục dự án đầu tư công năm 2021.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp B

 

- 8 giờ 30, Dự kiểm tra việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH (khóa XI) và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về "Thực hiện dân chủ ở xã, phường, xã thị trấn" năm 2020.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tổ công tác số 1 – BCĐTHQCDCCS huyện)

Hội trường UBND
TT Phước Hải

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Tổ thảo luận số 2 thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tổ thảo luận số 2 mời)

Phòng họp
BTVHU

 

- 14 giờ, Dự họp Tổ thảo luận số 1 thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tổ thảo luận số 1 mời)

Phòng họp A

 

- 14 giờ, Dự họp Chi bộ 2 tháng 6/2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Chi bộ 2 mời)

Phòng họp B

 

Thứ Ba, ngày 07/7/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp thẩm tra các Báo cáo của các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp thứ Mười Tám – HĐND huyện khóa II, NK 2016-2021.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Ban Pháp chế mời)

Phòng họp A

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Hội LHPN mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 08/7/2020

Sáng

- 10 giờ 45, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 46 chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Tám – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr.HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND, VP)

Phòng họp B

Gấm, Khang

Thứ Năm, ngày 09/7/2020

Cả ngày

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Một – HĐND xã Phước Long Thọ.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã PLT mời)

Hội trường
UBND xã PLT

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) cho ý kiến về tình hình KT-XH, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Thứ Sáu, ngày 10/7/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND xã Long Mỹ.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã Long Mỹ mời)

Hội trường UBND
xã Long Mỹ

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với Công tác Dân vận chính quyền 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(BCĐ THQCDCCS mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND xã Long Mỹ.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã Long Mỹ mời)

Hội trường UBND
xã Long Mỹ

 

Thứ Bảy, ngày 11/7/2020

Sáng

- 7 giờ, Dự Lễ tổng kết năm học 2019-2020 của Trường THPT Võ Thị Sáu.

Thường trực HĐND huyện

 

(Trường THPT VTS mời)

Trường THPT
Võ Thị Sáu

 

 

Đất Đỏ, ngày 04 tháng 7 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 92 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10