Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 21/10/2019 đến 25/10/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 21/10/2019 đến 25/10/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

Trung tâm Hành chính huyện

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 22/10/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự họp công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 9 giờ, Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành TW khóa XII.

Thường trực HĐND huyện

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Thứ Tư, ngày 23/10/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Lắng nghe khách hàng lần thứ V năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Điện lực Đất Đỏ mời)

Hội trường Ban Quản lý thị trường

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng để chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười Sáu – HĐND

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Gấm, Khang

Thứ Năm, ngày 24/10/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng Đảng viên mới.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của huyện.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát tiến độ thi công và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện

B.KTXH HĐND huyện, VP

(L/đ: TTr.HĐND, UBND, B.KTXH HĐND huyện, P.KTHT, P.TCKH, BQLDA ĐTXD, VP, P.TNMT, TTr. HĐND-UBND các xã, thị trấn)

Các công trình xây dựng trên địa bàn huyện

Khang

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Đất Đỏ lần thứ VII năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Trung tâm VHTT-TT huyện

 

Sáng

- 8 giờ, Dự diễn tập A2 tại xã Phước Long Thọ.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường UBND xã PLT

 

Chiều

- 14 giờ, Dự diễn tập A2 tại xã Phước Long Thọ.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường UBND xã PLT

 

 

Đất Đỏ, ngày 19 tháng 10 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 55 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 6