Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 21/9/2020 đến 25/9/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 21/9/2020 đến 25/9/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 21/9/2020

Sáng

- 7 giờ 15, Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 9 giờ, Dự họp Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh quán triệt một số nội dung tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 22/9/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Hai HĐND xã Phước Long Thọ (kỳ họp bất thường).

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND xã Phước Long Thọ mời)

Hội trường UBND xã PLT

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 23/9/2020

Cả ngày

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tỉnh ủy mời)

TTHN tỉnh

 

Thứ Năm, ngày 24/9/2020

Cả ngày

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tỉnh ủy mời)

TTHN tỉnh

 

Thứ Sáu, ngày 25/9/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. (Cả ngày)

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tỉnh ủy mời)

TTHN tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Dự sinh hoạt Chi bộ 2 tháng 9/2020

Thường trực HĐND huyện

 

(Chi bộ 2 mời)

Phòng họp A

 

Thứ Bảy, ngày 26/9/2020

Tối

- 19 giờ 30, Dự Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tiếng hát dâng Đảng".

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

TTVHNT tỉnh

 

 

Đất Đỏ, ngày 21 tháng 9 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 103 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 11