Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 20/9/2021

Sáng

Xử lý công việc tại cơ quan

Thường trực HĐND

 

 

 

 

Chiều

- 15 giờ, dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

Chủ tịch, PCT HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Thứ Ba, ngày 21/9/2021

Sáng

- 8 giờ, dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Chủ tịch, PCT HĐND huyện

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

- 08 giờ, Tham dự Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Long Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực HĐND

 

(HĐND xã Long Tân mời)

HT UBND xã Long Tân

 

- 08 giờ, Tham dự Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Phước Long Thọ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực HĐND

 

(HĐND xã Phước Long Thọ mời)

HT UBND xã Phước Long Thọ

 

Chiều

Xử lý công việc tại cơ quan

Thường trực HĐND

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 22/9/2021

Sáng

- 8 giờ, dự Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ)  HĐND xã Long Mỹ

Thường trực HĐND

 

(HĐND xã Long Mỹ mời)

Hội trường xã Long Mỹ

 

- 8 giờ, dự Kỳ họp thứ 2 – HĐND xã Láng Dài

Thường trực HĐND

 

(HĐND xã Láng Dài mời)

Hội trường UBND xã Láng Dài

 

- 8 giờ, tham dự Tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự 02 cấp năm 2022

Thường trực HĐND

 

 

(Theo thư mời)

HT UBND TT Đất Đỏ

 

- 09 giờ 45 phút, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về Công tác cán bộ;

Chủ tịch, PCT HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

Xử lý công việc tại cơ quan

Thường trực HĐND

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 23/9/2021

Sáng

- 08 giờ, Tham dự Kỳ họp thứ Hai HĐND Thị trấn Đất Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực HĐND

 

(HĐND TT Đất Đỏ mời)

HT UBND TT Đất Đỏ

 

- 08 giờ, Tham dự Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Lộc An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực HĐND

 

(HĐND xã Lộc An mời)

HT UBND xã Lộc An

 

 

- 08 giờ, Tham dự Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Phước Hội, nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực HĐND

 

(HĐND xã Phước Hội mời)

HT UBND xã Phước Hội

 

Chiều

Xử lý công việc tại cơ quan

Thường trực HĐND

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 24/9/2021

Sáng

Xử lý công việc tại cơ quan

Thường trực HĐND

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Thường trực HĐND

 

 

Hội trường Huyện ủy

 

 


Đất Đỏ, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Tài lịch công tác tuần

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Hiển thị 1 - 10 of 145 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 15