Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 18/01/2021

Sáng

- 7 giờ 30, Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 19/01/2021

Sáng

- 7 giờ 30, Dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021)

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND tỉnh mời)

NTLS tỉnh

 

- 8 giờ 30, Dự họp thống nhất quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện và dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp B

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 20/01/2021

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 21/01/2021

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021

Sáng

- 8 giờ  30, Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các tổ chức tôn giáo trong huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBMTTQVN huyện mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Công an huyện mời)

Hội trường
Công an huyện

 

- 14 giờ, Dự Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học, khuyết tài và các mô hình học tập năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

TL. CHỦ TỊCH
Đất Đỏ, ngày 18 tháng 01 năm 2021

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Hiển thị 1 - 10 of 120 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 12