Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 18/3/2019 đến 22/03/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 18/3/2019 đến 22/03/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 18/3/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ 30, Dự Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 19/3/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Buổi nói chuyện chuyên đề "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ đổi mới".

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Hội LHPN huyện mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Họp giao ban Ban Pháp chế HĐND huyện.

Ban Pháp chế HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

 

Thứ Tư, ngày 20/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản và vệ sinh chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(TTr.HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban HĐND, P.NNPTNT, P.TNMT, HĐND và UBND các xã, thị trấn)

Các địa điểm

Khang

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 21/3/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải.

Thường trực HĐND huyện

 

(BTC mời)

Miễu Bà Thiên Hậu, KP. Hải Trung, TT. Phước Hải

 

- 8 giờ 30, Dự Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

TTVHHTCĐ xã PLT

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 29 để triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác của HĐND huyện năm 2019 và đề xuất Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr.HĐND, UBMTTQVN, các Ban HĐND, VP HĐND–UBND huyện)

Phòng họp B

Gấm

Thứ Sáu, ngày 22/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 9 giờ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến về công tác cán bộ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

TTVHHTCĐ xã LA

 

 

Đất Đỏ, ngày 16 tháng 3 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác