Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 25/3/2019 đến 29/03/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 25/3/2019 đến 29/03/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 25/3/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Dự Lễ giỗ Bà Nguyễn Thị Rịa.

Thường trực HĐND huyện

 

(Ban Tổ chức Lễ giỗ mời)

Khu mộ Bà Rịa

 

- 10 giờ, Dự họp Đoàn Kiểm tra theo Quyết định của BTV Huyện uỷ để công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo QĐ và KH)

Phòng họp A

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp nghe báo cáo về tuyến địa giới hành chính giữa xã Lộc An huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Ba, ngày 26/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐNVQS huyện mời)

Hội trường BCHQS huyện

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Buổi giao lưu "Lãnh đạo huyện với Thanh niên tiêu biểu" năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện đoàn mời)

Hội trường Huyện đoàn

 

- 8 giờ 30, Dự khảo sát hệ thống thủy lợi cánh đồng Thẩy và cánh đồng Chùa, thị trấn Đất Đỏ.

Thường trực HĐND huyện

UBND thị trấn Đất Đỏ

(L/đ: CCTL tỉnh, TTQLKTCTTL tỉnh, BQLDA CNNNPTNT tỉnh, UBND huyện, Ban KTXH HĐND huyện,  P.NNPTNT, HND, UBND TT Đất Đỏ)

Thị trấn Đất Đỏ

Khang

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 28/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 29/3/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự Lễ phát động ra quân thực hiện mô hình "Đoạn đường tự quản xanh sạch – đẹp".

Thường trực HĐND huyện

 

(HLHPN huyện mời)

Trụ sở ấp Phước Lợi, xã Phước Hội

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 23 tháng 3 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác