Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 15/4/2019 đến 19/4/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 15/4/2019 đến 19/4/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 15/4/2019

Cả ngày

- Nghỉ Lễ nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 16/4/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự họp giao ban Tổ dân cư xã Lộc An.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND xã Lộc An mời)

Hội trường UBND
xã Lộc An

 

- 8 giờ 30, Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 17/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ 30, Dự khảo sát và có ý kiến việc dự kiến xây dựng hệ thống mương tại khu vực Bưng, xã Phước Hội.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Xã Phước Hội

 

Chiều

- 14 giờ, Giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

 

Thứ Năm, ngày 18/4/2019

Cả ngày

- 8 giờ, Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết quý I năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Thứ Sáu, ngày 19/4/2019

Sáng

- 7 giờ 00, Dự Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Chợ Đất Đỏ

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 13 tháng 4 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác