Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 22/4/2019 đến 26/4/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 22/4/2019 đến 26/4/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 22/4/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn giám sát theo Quyết định 1139-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 23/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Đoàn Kiểm tra theo QĐ 1662 của BTVHU làm việc với BCH Đảng bộ TT Phước Hải và đồng chí Bí thư Đảng ủy TT Phước Hải.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo QĐ và KH)

UBND thị trấn Phước Hải

 

Chiều

- 14 giờ, Đoàn Kiểm tra theo QĐ 1662 của BTVHU làm việc với BCH Đảng bộ xã Lộc An và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lộc An.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo QĐ và KH)

UBND xã Lộc An

 

Tối

- 19 giờ, Dự Lễ Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động huyện lần thứ XIV/2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(BTC mời)

TTVHTTTT huyện

 

Thứ Tư, ngày 24/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự khảo sát và có ý kiến việc dự kiến xây dựng hệ thống mương tại khu vực Bưng, xã Phước Hội.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

UBND xã Phước Hội

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 25/4/2019

Sáng

- 7 giờ, Dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND tỉnh mời)

Nghĩa trang LS tỉnh

 

- 7 giờ 30, Dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đất Đỏ lần IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBMTTQVN huyện mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 và triển khai KH vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2019

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

- 14 giờ, Dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(CB VP HĐND và UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

Thứ Sáu, ngày 26/4/2019

Sáng

- 6 giờ 30, Dự Lễ viếng NTLS huyện, Tượng đài AHLS VTS và Đền LS Minh Đạm.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Thông báo)

NTLS huyện, Tượng đài AHLS VTS và Đền LS Minh Đạm.

 

Sáng

- 8 giờ 30, Đoàn Kiểm tra theo QĐ 1662 của BTVHU làm việc với BCH Đảng bộ xã Láng Dài và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Láng Dài.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo QĐ và KH)

UBND xã Láng Dài

 

Chiều

- 14 giờ, Đoàn Kiểm tra theo QĐ 1662 của BTVHU làm việc với Đảng ủy Quân sự huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo QĐ và KH)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

- 14 giờ, Dự công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp B

 

- 16 giờ, Dự gặp mặt cán bộ hưu trí.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Nhà khách UBND huyện

 

Chủ nhật, ngày 28/4/2019

Tối

- 19 giờ, Dự Ngày hội Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro, ấp Tân Thuận, xã Long Tân.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND xã Long Tân mời)

Nhà SH đồng bào dân tộc Chơ Ro, Long Tân

 

 

Đất Đỏ, ngày 19 tháng 4 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác