Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 29/4/2019 đến 03/5/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 29/4/2019 đến 03/5/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 29/4/2019 + Thứ Ba, ngày 30/4/2019 + Thứ Tư, ngày 01/5/2019

 

- Nghỉ lễ 30/4, 01/5.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 02/5/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch và Ban KT-XH HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, Ban KT-XH HĐND huyện, P.NNPTNT, VP HĐND và UBND huyện, TTr. HĐND và UBND các xã: Long Tân, Láng Dài)

Các địa điểm tại xã Long Tân, Láng Dài

Khang

- 8 giờ 30, Dự họp giao ban tổ dân cư xã Phước Long Thọ tháng 4 năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND xã Phước Long Thọ mời)

Hội trường UBND xã Phước Long Thọ

 

Chiều

- 14 giờ, Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1139-QĐ/UBKTTW của UBKTTW.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Thứ Sáu, ngày 03/5/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự Viếng Đài tưởng niệm Sư đoàn 5, Bia Di tích Dốc Cây Cám.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Đài tưởng niệm
Sư đoàn 5

 

- 9 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần thứ 39) về thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường B

 

- 10 giờ, Dự kỳ họp HĐND huyện thứ Mười Hai (kỳ họp bất thường).

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường B

Gấm, Khang

Chiều

- 14 giờ, Đoàn Kiểm tra theo QĐ 1662 của BTVHU làm việc với Đảng ủy Quân sự huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo QĐ và KH)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

Thứ Bảy, ngày 04/5/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Thường kỳ UBND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác