Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 13/5/2019 đến 17/5/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 13/5/2019 đến 17/5/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 13/5/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ 45, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Thứ Ba, ngày 14/5/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 15/5/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp giao ban các phòng, ban huyện và các xã, thị trấn.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 16/5/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP HCM và tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2018-2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện đoàn mời)

Hội trường
Huyện đoàn

 

- 8 giờ 30, Dự họp Thường kỳ UBND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 17/5/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện".

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường A

Khang, Gấm

Chiều

- 14 giờ, Dự Kỳ họp thứ Mười Ba (kỳ họp bất thường) - HĐND huyện khóa II.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường B

Khang, Gấm

Thứ Bảy, ngày 18/5/2019

Sáng

- 6 giờ, Dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Trung tâm VHHTCĐ xã Lộc An

 

 

Đất Đỏ, ngày 05 tháng 5 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác