Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 08/7/2019 đến 12/7/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 08/7/2019 đến 12/7/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 08/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Dự Khai mạc Hội thi về cải cách hành chính với chủ đề "Huyện Đất Đỏ với cải cách hành chính" năm 2019

PCT HĐND huyện

 

(BTC Hội thi mời)

TTVHTTTT huyện

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 09/7/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Chín – HĐND xã Long Tân.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND xã Long Tân mời)

Hội trường UBND
xã Long Tân

 

- 8 giờ 30, Dự họp Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ 30, Dự sơ kết 6 tháng của Đảng bộ xã Láng Dài.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã LD mời)

Hội trường UBND xã LD

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 10/7/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ

+ Một số nội dung khác.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban Điều hành sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Thành viên BCĐ)

Phòng họp A

 

Thứ Năm, ngày 11/7/2019

Cả ngày

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Thứ Sáu, ngày 12/7/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

- 8 giờ, Dự Hội nghị triển khai, thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027", Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025".

Thường trực HĐND huyện

 

(Hội LHPN huyện mời)

Hội trường TTVH huyện

 

- 8 giờ, Dự Kỳ họp thứ Tám - HĐND xã Long Mỹ.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã Long Mỹ mời)

Hội trường UBND xã LM

 

 

- 8 giờ, Dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng của Đảng ủy Công an huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy CAH mời)

Hội trường CAH

 

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết thực hiện NĐ 77, 133 của Chính phủ và công tác đóng quân, canh phòng 6 tháng đầu năm.

PCT HĐND huyện

 

(BCHQS huyện mời)

Hội trường BCHQS

 

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm của Đảng ủy thị trấn Phước Hải

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy TT Phước Hải mời)

Hội trường UBND thị trấn Phước Hải

 

 

Đất Đỏ, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác