Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 15/7/2019 đến 19/7/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 15/7/2019 đến 19/7/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 15/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ 30, Dự họp thẩm tra Tờ trình, Đề án, chủ trương đầu tư các dự án trình tại kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Ban KT-XH HĐND huyện mời)

Phòng họp A

 

- 9 giờ 30, Đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo TB của UBND huyện)

Xã Phước Hội và
xã Láng Dài

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Tổ đại biểu số 1 – HĐND huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tổ đại biểu số 1 mời)

Hội trường UBND
thị trấn Đất Đỏ

 

Thứ Ba, ngày 16/7/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười – HĐND xã Lộc An.

PCT và các Ban HĐND huyện

 

(TTr. HĐND xã Lộc An mời)

Hội trường
UBND xã Lộc An

 

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Chín – HĐND xã Láng Dài.

PCT và các Ban HĐND huyện

 

(TTr. HĐND xã Láng Dài mời)

Hội trường
UBND xã Láng Dài

 

- 8 giờ, Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện mở rộng 6 tháng đầu năm 2019.

Thường trực huyện

 

(Đảng ủy Quân sự huyện mời)

Phòng họp BCHQS huyện

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

Thứ Tư, ngày 17/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự Lễ cầu siêu anh linh các AHLS nhân kỷ niệm 72 năm ngày TBLS 27/7.

Thường trực HĐND huyện

 

(BTS GHPG huyện mời)

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện

 

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

- 8 giờ, Dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

- 14 giờ, Dự Hội nghị phản biện dự thảo Đề án nâng cao thể chất cho học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(BTT UBMTTQVN huyện mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Thứ Năm, ngày 18/7/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

- 8 giờ, Dự Đại hội phong trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Hội CCB huyện mời)

Hội trường Huyện ủy

 

- 8 giờ, Dự Đại hội phong trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Hội CCB huyện mời)

Hội trường Huyện ủy

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(BCHQS huyện mời)

Hội trường BCHQS huyện

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

Thứ Sáu, ngày 19/7/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười – HĐND thị trấn Phước Hải.

Thường trực HĐND huyện

 

(TTr. HĐND TT Phước Hải mời)

Hội trường UBND
TT Phước Hải

 

- 8 giờ, Dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ IV, NK 2019-2024.

Thường trực HĐND huyện

 

(Hội LHTN huyện mời)

Trung tâm VHTTTT huyện

 

- 08 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết công tác Quy chế Dân chủ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(BCĐ QCDC mời)

Hội trường B

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng chuẩn bị kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

VP huyện

(L/đ: TTr. HĐND huyện, UBND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, TB Thư ký KH, VP)

Hội trường B

Khang

 

Đất Đỏ, ngày 13 tháng 7 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác