Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 22/7/2019 đến 26/7/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 22/7/2019 đến 26/7/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 22/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Dự Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Thường trực Huyện ủy báo cáo Chương trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Thứ Ba, ngày 23/7/2019

Cả ngày

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Bốn – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Hội trường B

Gấm, Khang

Thứ Tư, ngày 24/7/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Bốn – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Hội trường B

Gấm, Khang

Chiều

- 13 giờ 30, Lễ trao quà cho gia đình chính sách kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ 27/7.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường TTVHTTTT huyện

 

Thứ Năm, ngày 25/7/2019

Sáng

- 6 giờ, Dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện, Tượng đài AHLS Võ Thị Sáu, Đền Liệt sỹ Minh Đạm.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Các địa điểm

 

- 8 giờ, Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm Đảng ủy xã Lộc An.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Lộc An mời)

Hội trường UBND xã Lộc An

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng Ban Chỉ đạo 138 huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(BCĐ 138 mời)

Hội trường
Công an huyện

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ

+ Trình nhân sự BCH các Đảng bộ cơ sở theo Đề án số 10-ĐA/HU

+ Điều chỉnh một số nội dung của Quy định 02-QĐ/HU tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý

+ Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Thứ Sáu, ngày 26/7/2019

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Trực đón khách tại Đền Liệt sỹ Minh Đạm.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo kế hoạch)

Đền Liệt sỹ
Minh Đạm

 

- 15 giờ, Dự Lễ cúng viếng Đền Liệt sỹ Minh Đạm.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Đền Liệt Sỹ
Minh Đạm

 

Thứ Bảy, ngày 27/7/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ tại Đền Liệt sỹ Minh Đạm

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo kế hoạch)

Đền thờ Liệt sĩ Minh Đạm

 

- 8 giờ, Dự Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ tại Đền Liệt sỹ xã Láng Dài

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND xã Láng Dài mời)

Đền thờ Liệt sĩ xã Láng Dài

 

 

Đất Đỏ, ngày 21 tháng 7 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác