Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 29/7/2019 đến 02/8/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 29/7/2019 đến 02/8/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 29/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- 13 giờ 30, Dự khảo sát các trường hợp chuyển mục đích, tách thửa có hình thành đường giao thông trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Các địa điểm khảo sát

 

Thứ Ba, ngày 30/7/2019

Sáng

- Rà soát, hoàn chỉnh các Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Mười Bốn – HĐND huyện.

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Công bố Quyết định kiểm tra của UBKTTU đối với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 16 giờ, Dự Lễ công bố Quyết định sáp nhập Đài Truyền thanh huyện, Thư viện huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

Thứ Tư, ngày 31/7/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp giao ban Tổ dân cư tháng 7 năm 2019 xã Phước Long Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND xã Phước Long Thọ mời)

Hội trường UBND
xã Phước Long Thọ

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng và các văn bản liên quan.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường A

 

Thứ Năm, ngày 01/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp thông qua dự thảo Báo cáo đề nghị công nhận huyện Nông thôn mới.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

Chiều

- 14 giờ, Dự sinh hoạt Chi bộ tại thị trấn Phước Hải.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Thị trấn Phước Hải

 

Thứ Sáu, ngày 02/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng về các Tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

VP

(L/đ: TTr.HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND, VP)

Phòng họp A

Khang, Gấm

Chiều

- 14 giờ, Dự sinh hoạt Chi bộ tại thị trấn Phước Hải.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Thị trấn Phước Hải

 

 

Đất Đỏ, ngày 26 tháng 7 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác