Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 02/9/2019 đến 06/9/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 02/9/2019 đến 06/9/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 02/9/2019

Cả ngày

- Nghỉ Lễ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 2/9.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 03/9/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 04/9/2019

Sáng

- 7 giờ, Dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2019-2020 điểm trường tiểu học tại xã Phước Long Thọ

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Điểm trường TH
xã PLT

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Thứ Năm, ngày 05/9/2019

Sáng

- 7 giờ, Dự Lễ khai giảng Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp huyện năm học 2019-2020.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(TTGDTX-HN huyện mời)

TT GDTX-HN huyện

 

- 7 giờ, Dự Lễ khai giảng Trường THCS Đất Đỏ năm học 2019-2020.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Trường THCS Đất Đỏ mời)

Trường THCS Đất Đỏ

 

- 7 giờ, Dự Lễ khai giảng Trường THPT Võ Thị Sáu năm học 2019-2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Trường THPT Võ Thị Sáu mời)

Trường THPT
Võ Thị Sáu

 

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động HĐND xã Lộc An.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND huyện, VP huyện)

HĐND xã Lộc An

Gấm

Thứ Sáu, ngày 06/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 34.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND huyện, VP huyện)

Phòng họp A

Gấm, Khang

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động HĐND xã Láng Dài.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND huyện, VP huyện)

HĐND xã Láng Dài

Gấm

 

Đất Đỏ, ngày 31 tháng 8 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác