Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 16/9/2019 đến 20/9/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 16/9/2019 đến 20/9/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 16/9/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 17/9/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 18/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "cán bộ, công chức, viên chức" trước kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đoàn ĐBQH tỉnh mời)

Hội trường C1
TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, Dự buổi gặp gỡ của Thường trực Huyện ủy với Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

 

Thứ Năm, ngày 19/9/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự khai mạc Hội thi "Tự hào Đảng quang vinh".

Thường trực HĐND huyện

 

(BTC mời)

Hội trường TTVHTTTT huyện

 

- 8 giờ 30, Tham gia Đoàn giám sát về tình hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH TMSX Hoa Nhân.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(TTr. HĐND xã Phước Long Thọ mời)

Công ty TNHH TMSX Hoa Nhân

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 34.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, P.NV, VP)

Phòng họp B

Gấm, Khang

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 14 tháng 9 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác