Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 30/9/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND huyện

Ban Tiếp

công dân

L/đ: Ban Pháp chế, Ban KT-XH, UBKT.HU, UBMTTQVN, VP, TTra, P.TNMT, CNVPĐKĐĐ, UBND TT Phước Hải

Trụ sở Tiếp công dân huyện

Gấm

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 01/10/2019

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Tổ biên tập KTXH, QPAN thông qua dự thảo báo cáo chính trị lần 2.

Thường trực HĐND huyện

 

(Tổ biên tập mời)

Phòng họp B

 

Thứ Tư, ngày 02/10/2019

Cả ngày

- 8 giờ 30, Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Thứ Năm, ngày 03/10/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV

Thường trực HĐND huyện

 

(UBMTTQVN huyện mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Chi bộ số 2 Đảng bộ Văn phòng

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

 

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 27 tháng 9 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác