Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 04/11/2019 đến 08/11/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 04/11/2019 đến 08/11/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 04/11/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND huyện

Ban Tiếp

công dân

L/đ: Ban Pháp chế, Ban KT-XH, UBKT.HU, UBMTTQVN, VP, TTra, P.TNMT, CNVPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân huyện

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 37

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Gấm, Khang

Thứ Ba, ngày 05/11/2019

Cả ngày

- 8 giờ, Dự diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại xã Lộc An.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(BCH Quân sự huyện mời)

Hội trường UBND
xã Lộc An

 

Thứ Tư, ngày 06/11/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 16 – HĐND huyện trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ và xã Long Tân.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường UBND
thị trấn Đất Đỏ

Khang

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 16 – HĐND huyện trên địa bàn xã Láng Dài và xã Phước Long Thọ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường UBND
xã Phước Long Thọ

Gấm

Thứ Năm, ngày 07/11/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 16 – HĐND huyện trên địa bàn xã Long Mỹ và xã Phước Hội.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường UBND
xã Phước Hội

Khang

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11).

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 16 – HĐND huyện trên địa bàn thị trấn Phước Hải và xã Lộc An.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường UBND
thị trấn Phước Hải

Gấm

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Đất Đỏ lần thứ VII năm 2019

Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

TTVHTTTT huyện

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết năm 2019 của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Hội LHPN huyện mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 02 tháng 11 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác