Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 11/11/2019 đến 15/11/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 11/11/2019 đến 15/11/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 11/11/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 10 giờ, Họp công bố Quyết định, Kế hoạch giám sát chuyên đề "Công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trển địa bàn huyện".

Thường trực HĐND huyện

VP

(Thành viên ĐGS và các đơn vị
chịu sự GS theo QĐ 111)

Phòng họp A

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 206-QĐ/UBKTTU ngày 25/7/2019 của UBKTTU.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo TB của ĐKT)

Phòng họp BTVHU

 

Thứ Ba, ngày 12/11/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đảng ủy xã Lộc An về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
UBND xã Lộc An

 

Chiều

- 14 giờ, Dự làm việc với HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện về chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

Thứ Tư, ngày 13/11/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đảng ủy Thị trấn Phước Hải về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND
thị trấn Phước Hải

 

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND, P.KTHT, P.TNMT, BQLDA ĐTXD, Điện lực ĐĐ)

TT Đất Đỏ,
TT Phước Hải,
xã Láng Dài

Gấm

- 14 giờ, Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7, tháng 11/2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Thứ Năm, ngày 14/11/2019

Sáng

- 7 giờ, Dự Lễ mittinh hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống Đái tháo đường.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

TTVHTT HTCĐ
thị trấn Phước Hải

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII); tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy; sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch 167-KH/HU ngày 05/06/2018 của BTV Huyện ủy; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị giao ban lần thứ Bảy giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Thường trực HĐND huyện

 

(Thường trực HĐND tỉnh mời)

Hội trường UBND huyện Long Điền

 

- 8 giờ 30, Dự họp giao ban với các phòng, ban huyện và các xã, thị trấn.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên năm 2019 (lần thứ 15)

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Trường THPT VTS

 

 

Đất Đỏ, ngày 08 tháng 11 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác