Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 25/11/2019 đến 29/11/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 25/11/2019 đến 29/11/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 25/11/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 26/11/2019

Sáng

- 10 giờ, Khảo sát một số cơ sở tư nhân tổ chức ăn trưa cho học sinh tiểu học trên địa bàn xã Long Tân.

Thường trực HĐND huyện

 

(Thanh viên ĐGS và các đơn vị
chịu sự GS)

Xã Long Tân

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả sơ bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Thứ Tư, ngày 27/11/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 28/11/2019

Sáng

- 7 giờ, Dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện lần thứ 7.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

TTVHTTTT huyện

 

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đảng ủy xã Phước Hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND
xã Phước Hội

 

Chiều

- 14 giờ 00, Dự làm việc với Đảng ủy xã Long Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UB xã Long Tân

 

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- 13 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(BCHQS huyện mời)

Hội trường
BCHQS huyện

 

 

Đất Đỏ, ngày 23 tháng 11 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác