Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 02/12/2019 đến 06/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 02/12/2019 đến 06/12/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 02/12/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND huyện

Ban TCD huyện

L/đ: TTr. HĐND huyện, Ban Pháp chế, Ban KT-XH, UBKT.HU, UBMTTQVN, VP, TTra, P.TNMT, CNVPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân huyện

Gấm

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XIV.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường A

 

 

Thứ Ba, ngày 03/12/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 04/12/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh trong quý IV/2019.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A
TTHN tỉnh

 

 

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(ĐKT mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 05/12/2019

Cả ngày

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 8 giờ 30, Dự họp thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 3.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND tỉnh mời)

Huyện ủy
Long Điền

 

 

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019

Sáng

 

       

 

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết các mô hình đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

 

Chiều

 

         

 

 

Đất Đỏ, ngày 30 tháng 11 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác