Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 09/12/2019 đến 13/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 09/12/2019 đến 13/12/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 09/12/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

- 10 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

- 14 giờ, Dự họp Tổ thảo luận về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 14 giờ, Dự buổi kiểm điểm sâu đối với tập thể lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Thường trực HĐND huyện

 

(Phòng TCKH mời)

Phòng họp B

 

 

- 15 giờ, Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng NNPTNT.

Thường trực HĐND huyện

 

(Phòng NNPTNT mời)

Phòng họp B

 

 

Thứ Ba, ngày 10/12/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Láng Dài năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Láng Dài mời)

Hội trường UBND xã Láng Dài

 

 

- 8 giờ 30, Dự kiểm điểm sâu đối với BCH Đảng bộ xã Phước Long Thọ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã PLT mời)

UBND xã PLT

 

 

Chiều

- 13 giờ 30, Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên của Chi bộ Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Chi bộ Trường THPT VTS mời)

Hội trường Trường THPT VTS

 

 

- 14 giờ, Dự họp Thường trực HĐND huyện thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát "Công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện" và chuẩn bị nội dung Chương trình kỳ họp cuối năm.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Gấm, Khang

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ xã Lộc An năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Lộc An mời)

UBND xã Lộc An

 

 

- 14 giờ, Dự kiểm điểm sâu đối với tập thể BTV Hội LHPN huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Hội LHPN huyện mời)

Phòng họp
BTVHU

 

 

- 15 giờ 30, Dự Hội nghị góp ý kiểm điểm sâu tập thể BTV và cá nhân Bí thư, PBT Huyện đoàn năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện đoàn mời)

Phòng họp
BTVHU

 

 

- 16 giờ, Dự Kiểm điểm Đảng bộ khối xã hội.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng bộ khối xã hội mời)

Phòng họp A

 

 

Thứ Tư, ngày 11/12/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Lăm – HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(TT HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

 

- 8 giờ 30, Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Mỹ năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Long Mỹ mời)

UBND xã
Long Mỹ

 

 

- 8 giờ, Dự họp kiểm điểm BQL chợ Phước Hải.

Thường trực HĐND huyện

 

(BQL chợ Phước Hải mời)

BQL chợ
Phước Hải

 

 

- 9 giờ 30, Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo BQL các Khu du lịch huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(BQL các KDL huyện mời)

BQL các KDL huyện

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Lăm – HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(TT HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

 

- 14 giờ, Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Phòng LĐTBXH mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 14 giờ, Dự kiểm điểm Đảng bộ khối Văn hóa năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng bộ khối văn hóa mời)

TTVHTTTT huyện

 

 

- 15 giờ 30, Dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Văn phòng huyện năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(ĐU Văn phòng huyện mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Thứ Năm, ngày 12/12/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Lăm – HĐND tỉnh.

Phó chủ tịch HĐND huyện

 

(TT HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2019 (đợt 2).

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

 

- 10 giờ, Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Thanh tra huyện mời)

Thanh tra huyện

 

 

- 8 giờ, Dự kiểm điểm Chi bộ TTGDTX-HN huyện năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(CB TTGDTX-HN huyện mời)

TTGDTX-HN huyện

 

 

- 9 giờ 30, Dự kiểm điểm Phòng Nội vụ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Phòng Nội vụ mời)

Phòng Nội vụ

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kiểm điểm Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(P.GDĐT mời)

Phòng GDĐT

 

 

- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Lăm – HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(TT HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

 

- 16 giờ, Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng Tư pháp.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Phòng Tư pháp mời)

Phòng họp A

 

 

- 14 giờ, Dự kiểm điểm tập thể BTV Đảng ủy khối nội chính năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy khối nội chính mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 14 giờ, Dự kiểm điểm Chi bộ Công ty Công trình Đô thị huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(CB CT CTĐT huyện mời)

Công ty CTĐT huyện

 

 

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Lăm – HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(TT HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

 

- 8 giờ 30, Dự kiểm điểm BQL Di tích huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(BQL Di tích huyện mời)

BQL Di tích huyện

 

 

- 8 giờ, Dự Hội nghị kiểm điểm Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(TTPTQĐ huyện mời)

TTPTQĐ huyện

 

 

- 8 giờ 30, Dự kiểm điểm tập thể BTV và cá nhân đồng chí PBT Thường trực Đảng ủy TT Phước Hải.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy TT Phước Hải mời)

UBND TT Phước Hải

 

 

- 8 giờ 30, Dự kiểm điểm tập thể BTV và cá nhân đồng chí PBT Thường trực Đảng ủy TT Đất Đỏ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy TT Đất Đỏ mời)

Đảng ủy TT
Đất Đỏ

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Tân năm 2019.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Long Tân mời)

UBND xã
Long Tân

 

 

- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Lăm – HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(TT HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

 

- 14 giờ, Dự kiểm điểm BTV Đảng ủy xã Phước Hội.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Phước Hội mời)

UBND xã
Phước Hội

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 30 tháng 11 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác