Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 16/12/2019 đến 20/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 16/12/2019 đến 20/12/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 16/12/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

- 09 giờ, Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị LLVT nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN 22/12 và 30 năm ngày Hội QPTD.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo TB của UBND huyện)

Các địa điểm

Khang

 

Chiều

- 15 giờ, Dự Khai mạc giải bóng đá nam vô địch huyện Đất Đỏ năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Phòng VHTT mời)

Sân bóng đá xã Long Tân

 

 

Thứ Ba, ngày 17/12/2019

Sáng

- 6 giờ 30, Dự Lễ viếng NTLS huyện và Tượng đài AHLS Võ Thị Sáu.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo TB của UBND huyện)

NTLS huyện, TĐAHLS VTS

 

 

- 8 giờ, Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

- 8 giờ 30, Dự Lễ viếng Đền Liệt sỹ Minh Đạm.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo TB của UBND huyện)

Đền LS
Minh Đạm

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 39.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Gấm, Khang

 

- 14 giờ, Dự Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐNDVN.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường BCHQS huyện

 

 

Thứ Tư, ngày 18/12/2019

Cả ngày

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

Thứ Năm, ngày 19/12/2019

Cả ngày

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Sáu – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo QĐ triệu tập)

Hội trường B

 

 

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019

Sáng

- 7 giờ, Dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND tỉnh mời)

NTLS tỉnh

 

 

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Sáu – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo QĐ triệu tập)

Hội trường B

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 205-QĐ/TW; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường  Huyện ủy

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 14 tháng 12 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác