Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 23/12/2019 đến 27/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 23/12/2019 đến 27/12/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 23/12/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

- 09 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Tài chính – Kinh tế - Tài nguyên năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy KT – TC- TN mời)

Phòng họp A

 

 

Thứ Ba, ngày 24/12/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ xã Long Tân.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Long Tân mời)

UBND
xã Long Tân

 

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ TT Đất Đỏ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy TT Đất Đỏ mời)

UBND
thị trấn Đất Đỏ

 

 

Chiều

- 15 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười (kỳ họp bất thường) – HĐND xã Láng Dài.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã Láng Dài mời)

Hội trường UBND xã Láng Dài

 

 

Thứ Tư, ngày 25/12/2019

Cả ngày

- 8 giờ 30, Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

Thứ Năm, ngày 26/12/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến cấp giấy CNQSĐ 235 trường hợp sai quy định. (cả ngày)

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kỳ họp bất thường HĐND xã Lộc An.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND xã Lộc An mời)

Hội trường UBND xã Lộc An

 

 

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Chín – HĐND thị trấn Đất Đỏ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND TT Đất Đỏ mời)

Hội trường UBND TT Đấ Đỏ

 

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019; Quỹ "Vì người nghèo" và công tác Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBMTTQVN huyện mời)

Hội trường HU

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 20 tháng 12 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác