Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 30/12/2019 đến 03/01/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 30/12/2019 đến 03/01/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 30/12/2019

Sáng

- 7 giờ 15, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND huyện

Ban TCD huyện

L/đ: TTr. HĐND huyện, Ban Pháp chế, Ban KT-XH, UBKT.HU, UBMTTQVN, VP, TTra, P.TNMT, CNVPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân huyện

Gấm

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 31/12/2019

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Chiều

- 16 giờ, Dự Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

Thứ Tư, ngày 01/01/2020

Cả ngày

- Nghỉ Tết Dương lịch 2020.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 02/01/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười HĐND xã Long Tân.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã LT mời)

HT UBND xã Long Tân

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường BCHQS huyện

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết của Đảng bộ xã Láng Dài.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng bộ xã LD mời)

Hội trường UBND xã Láng Dài

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 48.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

- 14 giờ 30, Dự Hội nghị triển khai các văn bản của Đảng.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

Thứ Sáu, ngày 03/01/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết của Đảng bộ xã Lộc An.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng bộ xã LA mời)

Hội trường UBND xã Lộc An

 

- 8 giờ 30, Dự kỳ họp HĐND thị trấn Đất Đỏ.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND TT Đất Đỏ mời)

HĐND TT Đất Đỏ

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

 

Đất Đỏ, ngày 28 tháng 12 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác